Eurofins har forberedt seg på nytt testregime. Bildet viser massespekteranalyse av prøver. Foto: Eurofins
Eurofins har forberedt seg på nytt testregime. Bildet viser massespekteranalyse av prøver. Foto: Eurofins
Eurofins har forberedt seg på nytt testregime. Bildet viser massespekteranalyse av prøver. Foto: Eurofins

En mer nøyaktig analyse av miljøgifter kan gi oppdrett bedre omdømme

I påvente av lavere grenseverdier for dioksiner i mat har analyseselskapet Eurofins finslipt metodene sine for laks og ørret.

Dioksiner i mat er ansett som en trussel mot folkehelsen, og skadelig mengde i mat settes som en grenseverdi. Tekfisk har snakket med Eirin Schrøder, som er avdelingssjef for foretaksrettet kjemi- og matvarerådgivning i Eurofins.

Hun forteller at dagens analyser er tilpasset myndighetenes grenseverdier og et «verst mulig»-scenario, og kan gi et uriktig bilde av virkeligheten.

- De gir en stor grad av usikkerhet mellom testverdiene og hvilke verdier som faktisk finnes i prøvene, mener hun.

Reelle verdier

Analyseselskapet Eurofins har utviklet en målemetode de mener gir de reelle verdiene i prøven.

Eurofins, som nettopp har kjøpt seg inn som hovedeier i Havlandet forskningslaboratorium, har rundt 200 ansatte i Norge. Selskapet har 47.000 ansatte i over 900 avdelinger i 45 land. 

Hovedkontoret for Eurofins Norge ligger i Moss, og ett av to hovedlaboratorium for miljøgifter ligger i Nederland. Det er her forskerne har utviklet de nye målemetodene, på oppdrag fra Eurofins Norge.

zoomDioksiner finnes i all slags mat. Eurofins har utviklet en testmetode som skal gi et mer riktig bilde av dioksinnivå. 
Dioksiner finnes i all slags mat. Eurofins har utviklet en testmetode som skal gi et mer riktig bilde av dioksinnivå. 

Miljøgifter med lang nedbrytingstid

Dioksiner er miljøgifter som oppstår under forbrenningsprosesser som omfatter karbon og klor. Stoffene bruker lang tid på å brytes ned, og samles opp i næringskjeden der de til slutt ender på middagsbordet. 

Stoffene kan blant annet påvirke fertilitet, utvikling og kan gi høyere risiko for kreft. 

Mengden tillatt dioksin i næringsmidler er regulert, siden rundt 90 prosent av dioksinene vi får i oss kommer fra mat. Det er Verdens helseorganisasjon, WHO, som setter grensene for hva som til enhver tid regnes som trygt i forskjellige matvarer. Siste råd fra WHO er fra 2005.

Toårig prosjekt

I et prosjekt som har pågått i to år, har forskerne i Eurofins testet og kalibrert analysemetoden. De har senket «Upperbound TEQ for PCDD/F», som de skriver i en pressemelding. 

Prøver ble tatt på sammenlignbare størrelser, i praksis samme type vev og i samsvarende vekt.

Forskerne mener nå at de har funnet det optimale vekttallet.

- Det er også samme prøvevekt vi lenge har brukt for barnemat, som har andre grenseverdier, forteller Schrøder. Barnematen veies inn som den er. 

zoomBildet viser resultatvariasjoner for forskjellige prøver.
Bildet viser resultatvariasjoner for forskjellige prøver.

Kan rette opp dårlig omdømme

Schrøder tror det i fremtiden vil komme lavere grenseverdier fra EU og WHO. Dette er også noe av grunnen til at Eurofins har rigget om rutinene.

Men ikke bare derfor. Schrøder mener at tidligere analyseregime kan ha vist høyere innhold av dioksiner enn det som har vært tilfelle. Falske forhøyede resultater kan ha vært delaktig i å gi oppdrettsbransjen et ufortjent dårlig omdømme

Hun understreker at dagens etablerte metoder tilfredsstiller alle krav til internasjonal sertifisering og regulering. Den nye, mer følsomme metoden skal ta analysene et skritt videre mot riktig resultat for laks og ørret.

- Med de nye målemetodene kan Eurofins dokumentere et mer riktig dioksinnivå. I de fleste tilfeller vil dette gi et lavere nivå, sier hun.

Det optimale tallet

Forskerne landet på at 15 gram frysetørket muskelvev ga et riktig bilde av miljøgiftnivået.

Siden fisk består av rundt 60 prosent vann, vil dette gi et forholdsvis stort prøvemateriale.

Mens prøveinnveiing ned i tre gram gir et riktig bilde for mange andre typer næringsmidler, vil 15 gram gi et riktig bilde for laks og ørret, sier hun.

- Vi har testet prøver opp i 40 gram, men mer støy i prøvene ville gitt større måleusikkerhet, forteller Schrøder.

Hun mener det også ville innebære å utfordre etablerte metoder, og at toksitetsfaktoren uansett samsvarer når den blir ganget ut.

zoomEurofins’ analyser baserer seg på frysetørkede prøver på 15 gram. Bildet viser en rå laksefilet.
Eurofins’ analyser baserer seg på frysetørkede prøver på 15 gram. Bildet viser en rå laksefilet.

Samfunnskritisk

Schrøder forteller at alle selskapets avdelinger er fullt operative i den pågående koronakrisen.

- Vi regner oss som en samfunnskritisk organisasjon, sier hun.

Det er business as usual, altså. Eller, kanskje ikke helt.

All administrasjon har hjemmekontor, mens laboratoriene er bemannet. Arbeid foregår i små grupper, og selskapet har iverksatt tiltak for å sikre drift.

Schrøder røper at Eurofins globalt nå tar over 15.000 koronaprøver daglig for kolleger i Europa, Asia og Amerika. 

Schrøder forteller at krisen først og fremst merkes for Eurofins Norge på logistikk, og at noe transport innenfor landets grenser kan ta lengre tid.

( VILKÅR )
 
Del saken