KONTROLL: 600 fiskere med i forskningsprosjekt om etterlevelse av regler i fiskerinæringen.Foto: Jon Eirik Olsen
KONTROLL: 600 fiskere med i forskningsprosjekt om etterlevelse av regler i fiskerinæringen.Foto: Jon Eirik Olsen
KONTROLL: 600 fiskere med i forskningsprosjekt om etterlevelse av regler i fiskerinæringen.Foto: Jon Eirik Olsen

Nytt forskningsprosjekt: - Vil fiskerne følge boka hvis det lønner seg å snike seg unna?

Forskere ønsker innblikk i hva fiskerne selv tenker om juks og kriminalitet i næringen.

- Jeg er veldig fornøyd med at så mange fiskere har svart på vår spørreundersøkelse, sier forsker Florian Diekert ved Universitetet i Oslo (UiO). 

UiO har i samarbeid med Norsk handelshøyskole (NHH) gått i gang med et forskningsprosjekt der de går i dybden på hva fiskerne selv tenker om å etterleve lover og regler i fiskerinæringen. 

Juks og kriminalitet

- Vi vil se på hva fiskerne selv tenker om å etterleve regler når det for eksempel er liten sjanse for at de blir tatt i kontroller. Hvordan vil de etterleve regler hvis det lønner seg å snike seg unna? Spør Diekert.

- Vi ønsker også å lære mer om hva fiskerne selv mener om ulike problemstillinger i kontrollvirksomheten og hvordan de stiller seg til strengere eller andre kontroller, tilføyer forskeren. 

zoomNYSGJERRIG: Forsker ved UiO Florian Diekert vil vite mer om fiskernes holdninger. 
NYSGJERRIG: Forsker ved UiO Florian Diekert vil vite mer om fiskernes holdninger. 

Forskerne har også stilt spørsmål med ulike teknologiske løsninger på juks og kriminalitet i næringen. De teknologiske løsningene som er lagt frem i undersøkelsen finnes ikke ennå. 

Teknologisk kontrollvirksomhet

- Det er en stor utvikling i teknologi og vi har spurt fiskerne hva de selv tenker og mener om å bruke teknologi i kontrollvirksomhet. Da har vi trukket frem ulike teknologier vi tenker kan komme i fremtiden og hvordan de stiller seg til det, sier Diekert. 

Diekert sitter selv i kontrollutvalget satt ned av Næring -og Fiskeridepartementet for å få en bedre oversikt over ulike problemstillinger i næringen, men presiserer at denne undersøkelsen ikke vil bli tatt inn i vurderingen til kontrollutvalget. 

- Forskningen her er startet av nysgjerrighet rundt næringen og hvordan den forvaltes i dag. Det er interessant og kan sette en del ting i perspektiv som man kan jobbe videre med, sier Diekert. 

( VILKÅR )
 
Del saken