Forsker Tore Strohmeier ved Havforskningsinstituttet. Forsker på blåskjell og andre skjell.Foto: Havforskningsinstituttet
Forsker Tore Strohmeier ved Havforskningsinstituttet. Forsker på blåskjell og andre skjell.Foto: Havforskningsinstituttet
Forsker Tore Strohmeier ved Havforskningsinstituttet. Forsker på blåskjell og andre skjell.Foto: Havforskningsinstituttet

Potensialet for dyrking av blåskjell er stort, men det trengs aksept fra samfunnet

Er vi villige til å ha skjelldyrking utenfor hyttene våre?

Spørsmålet kommer fra forsker Tore Stroheim ved Havforskningsinstituttet. Han forsker på såkalte filtrerende organismer, som blåskjell, sekkedyr og østers. 

I dag produseres det i overkant av 2000 tonn blåskjell i Norge, og de som produserer klarer ikke å dekke markedet.

- Vi har en av verdens lengste kystlinjer og utrolig mange egna lokaliteter for å produsere blåskjell. Med en riktig fordeling av biomassen, god kunnskap om lokalisering og biologi, tror jeg potensialet for dyrking av blåskjell er stort, sier Stroheim i denne podkasten:   

Kontrollert oppstrømning av næringsrikt dypvann kan være en nøkkel. Da løftes naturlig næringssalter fra dypere vann opp til sollyset og til plantene. Det blir som bonden som gjødsler jordet sitt.

- Den teknologien har vist seg å fungere godt for én fjord. Den kan tredoble produksjonen av havets gress, sier Stroheim. 

zoomMye teknologi finnes nok allerede i dag til å produsere store mengder blåskjell og andre skjellarter rundt omkring i verden.
Mye teknologi finnes nok allerede i dag til å produsere store mengder blåskjell og andre skjellarter rundt omkring i verden.

Da vil egnede steder kunne produsere betydelige mengder skjell.

- Men det er vanskelig å tallfeste hvor mye, sier forskeren.

Sosial aksept er en av de største flaskehalsene for økt dyrking av blåskjell, tror han. 

- Skal en produsere størrelsesordenen 1 million tonn blåskjell, vil det bli en hel del dyrkingsstruktur i sjøvannet. Hvis en ønsker dette her, må man tilrettelegge for det, og det må være politisk vilje. 

Hør mer om hvorfor det er viktig for verden å øke produksjon av mat lavere ned på næringskjeden, og om blåskjellene ute i naturen som forsvinner fra steder der det tidligere var mengder av dem. 

Det gjør du ved å trykke på spilleren over. Du finner også Tekfisk i på iTunes eller i Spotify.

Her finner du noen utvalgte episoder: 

( VILKÅR )
 
Del saken