Svaberget Smolt. SinkabergHansen.Foto: SinkabergHansen.
Svaberget Smolt. SinkabergHansen.Foto: SinkabergHansen.
Svaberget Smolt. SinkabergHansen.Foto: SinkabergHansen.

Akva Group leverer til nytt landbasert anlegg

Kontrakten med SinkabergHansen har en verdi på 300 millioner kroner.

SinkabergHansen og Emilsen Fisk vil sammen bygge nytt smoltanlegg i Nærøy kommune i Trøndelag.

Akva Group har deltatt i prosjekteringen av anlegget. Ifølge en børsmelding er sluttforhandlingene om kontrakten på levering av prosessutstyr til anlegget i gang. Svaberget Smolt har bekreftet at Akva Groups datterselskap Land Based Norway vil få denne, gitt at de siste forhandlingene går etter planen.

Verdien er på cirka 300 millioner kroner, og byggingen er ventet å starte i september. 

I januar 2017 overtok SinkabergHansen Svaberget Camping. Det er på området hvor den tidligere campingplassen lå at selskapet nå vil etablere ny smoltproduksjon med resirkuleringsanlegg (RAS).

Ifølge en søknad sendt før jul planlegges det for en kapasitet på inntil ti millioner smolt og et årlig fôrforbruk på inntil 4000 tonn ved anlegget.

( VILKÅR )
 
Del saken