Sensorer og ulike systemer knyttes sammen med internett under vann.Foto: Chiara Petrioli
Sensorer og ulike systemer knyttes sammen med internett under vann.Foto: Chiara Petrioli
Sensorer og ulike systemer knyttes sammen med internett under vann.Foto: Chiara Petrioli

- «Tingenes internett» under vann vil gi nye muligheter

Det er kritisk viktig å bevege seg mot trådløse løsninger som leverer pålitelig dataflyt i sanntid både over og under vann.

Oppdrettere trenger teknologi for å overleve. Dette viser seg i at selskap og oppdrettere ønsker seg systemer som tillater overvåking og beskyttelse av anlegg og installasjoner 24/7. Oppdrettsnæringen virker klar for å ta i bruk IoUT: The Internet of Underwater Things.

Den nye teknologien

Denne kommentaren er en del av en serie kommentarer fra aktører i NCE Seafood Innovation Cluster. Kommentarene tar for seg ny teknologi som kunstig intelligens, tingenes internett og digital sikkerhet og hvordan dette kan brukes i havbruksnæringen. 

Trådløse nettverk under vann

IoUT representerer et økosystem av undervannsinstrumentering som kan samle informasjon om miljø og infrastruktur, som kan kommunisere med hverandre gjennom trådløse undervannsnettverk, som er selvkonfigurerende og autonome, og som kan rapportere all den innsamlede informasjonen til «kontrollrommet».

WSENSE er en spin-off fra La Sapienza, et universitet i Roma, og vi har et erfarent FoU-team innen undervannskommunikasjon og nettverk. WSENSE spesialiserer seg innen overvåkning og kommunikasjon gjennom nyskapende patenterte løsninger innen IoUT. 

zoomDe ansatte gjennomførte nylig tester i en laksemerd i Bergen.
De ansatte gjennomførte nylig tester i en laksemerd i Bergen.

Norsk innovasjonskultur

Akvakultur spiller en kritisk rolle i økonomien fordi det er essensielt for å kunne sikre tilgang på mat til alle. Menneskeskapte klimaendringer har tvunget frem en utvikling der akvakulturanlegg flyttes lengre ut fra kysten. I Norge ser man allerede utvikling i denne retningen. Dette har representert formidable teknologiske utfordringer som de nå tar fatt på og løser fortløpende. Det er ingen tilfeldighet at norsk havbruksnæring leder an, da den har utviklet seg gjennom innovative teknologiske løsninger.

Denne innovasjonskulturen er årsaken til at WSENSE har entret det norske markedet med vår disruptive undervanns nettverksteknologi. Hovedmålet vårt er å skape et nettverk av sensornoder og autonome undervannsfarkoster (AUV) som kan overvåke oppdrettsanlegg (fisk, strukturer, vannkvalitet) fortløpende og fullstendig og sende data, herunder bilder, direkte til kontrollrommet. 

Det å bevege oss bort fra kostnadstrevende ledningsbaserte systemer til trådløse IoUT systemer, vil medføre en revolusjon i de blå økonomisektorene, inkludert havbruk.

Sanntidsdata

IoUT muliggjør billige prober, sensorer, drivanordninger og småskala robotiske plattformer koplet sammen gjennom smarte adaptive trådløse nettverk under overflaten. Alt IoUT-utstyr kan utveksle data i sanntid, utføre komplekse oppgaver som krever samarbeid, og levere data til kontrollrom hvor sluttbrukere kan bruke informasjonen til fjernstyrte operasjoner. 

Sluttbrukeren velger selv hvilke sensorer som skal brukes, hvilken innsamlingsfrekvens som er hensiktsmessig, alarmnivå, oppgavetype og frekvens for AUV-operasjoner i sanntid via undervannsnettverket.

zoomWsense vil få systemene til å snakke sammen under vann.
Wsense vil få systemene til å snakke sammen under vann.

Vil redusere kostnaden

Det er kritisk viktig å bevege seg mot trådløse løsninger som leverer pålitelig dataflyt i sanntid både over og under vann. Det er like kritisk viktig at systemet støtter tilgang fra alle leverandører. 

Støtte til alle leverandører betyr at nåværende systemer kan utvides med IoUT-egenskaper, og integrere de mest hensiktsmessige teknologiene i fremtiden, som sensorer, noder og autonome undervannsfarkoster (AUV) og forskjellige kommunikasjonsprotokoller.

Bruken av trådløse IoUT-løsninger vil redusere kostnaden ved overvåking, og tilføre fleksibilitet i hva som kan bli overvåket og når. Den vil tillate fjernovervåking og kontroll over fremtidens offshore-installasjoner. 

Dette kan også øke signifikant hvor omfattende en kan overvåke fiskens aktivitet, merder og miljødata. Dette vil også ha potensial til å tilføre den kritiske mengden informasjon en trenger for å optimalisere operasjoner og hente det fulle potensialet ut av operasjonene. 

Akvakultur 3.0

Gjennom modulær og samvirkende trådløs kommunikasjon og sanntidsnettverk kan IoUT svare på alle disse behovene, fordi det på en effektiv måte kan integrere kommende teknologier innen robotikk og sensorikk som nå utvikles for havbruksnæringen.

Norsk havbruk har tradisjonelt ledet an innen innovasjon i industrien. Norge er derfor den perfekte destinasjonen for selskaper som WSENSE, som er dedikerte til å møte de teknologiske utfordringene ved å utvikle IoUT-løsninger spesielt for akvakultursektoren. Akvakultur 3.0 er i ferd med å gjøre seg gjeldende, noe som vises klart i gjennom prosjekt som AquaCloud (bruk av kunstig intelligens i bekjempelsen av lakselus) og iFarm (3D-teknologi for individbasert akvakultur).

Her kan du lese de andre kommentarene i denne serien:

( VILKÅR )
 
Del saken