Rogn 100 millioner legges inn i klekkeskapet hos Blom Settefisk AS. På bildet ser vi  Kate F. Stenerud, regionsleder Sør-Norge Benchmark Genetics Norway og Klaus Nyhammer, produksjonssjef smolt hos Blom Fiskeoppdrett AS.Foto: Salombreed Salten
Rogn 100 millioner legges inn i klekkeskapet hos Blom Settefisk AS. På bildet ser vi  Kate F. Stenerud, regionsleder Sør-Norge Benchmark Genetics Norway og Klaus Nyhammer, produksjonssjef smolt hos Blom Fiskeoppdrett AS.Foto: Salombreed Salten
Rogn 100 millioner legges inn i klekkeskapet hos Blom Settefisk AS. På bildet ser vi  Kate F. Stenerud, regionsleder Sør-Norge Benchmark Genetics Norway og Klaus Nyhammer, produksjonssjef smolt hos Blom Fiskeoppdrett AS.Foto: Salombreed Salten

Salmobreed Salten nådde milepæl med rognkorn nr. 100 millioner

Denne uken ble det spesielle rognkornet levert til Blom settefisk på Askøy, hvor det skal vokse seg til stor, fin laks.

Salmobreed Salten AS, eies av Benchmark Genetics, og åpnet sitt landbaserte stamfisk- og rognanlegg i Sørfjorden offisielt i mai i fjor. Åpningen ble foretatt av den velkjente finansaktøren Johan H. Andresen.

Siden mai 2019 har det vært en gradvis økning i produksjonsvolumet, og målet er etter hvert å nå en årlig produksjon på cirka 150 millioner rognkorn, som er det maksimale som anlegget er dimensjonert for, opplyser selskapet i en pressemelding om dagens store milepæl for dem.

Den historiske rogna gikk til Blom Fiskeoppdrett, som en del av partiet på i underkant av en halv million rogn, og avreisen ble feiret med marsipankake i Sørfjorden i Salten, Nordland.

zoomKAKEKLAR: Bildet ble tatt ved avgang fra Sørfjorden i går og viser rognkassene som står klar med rognkorn 100 millioner - samt kaken til feiringen.
KAKEKLAR: Bildet ble tatt ved avgang fra Sørfjorden i går og viser rognkassene som står klar med rognkorn 100 millioner - samt kaken til feiringen.

Klaus Nyhammer, som er produksjonssjef for smolt hos Blom Fiskeoppdrett, syntes det er artig at det nettopp er dem som fikk levert 100 millioners rognkornet:

- Nå skal vi ta over «stafettpinnen» og sikre at rogna blir ivaretatt på best mulig måte fra klekking frem til sensommer 2021, når smolten skal settes i sjøen, uttaler Nyhammer i pressemeldingen.

For ordens skyld får vi tilføye at det går fram av meldingen at det ble kake også hos Blom og ved Benchmark Genetic's hovedkontor i Bergen.

- Vi har fått spesialbestilt kaker med rognkorn for anledningen. Det er viktig å markere gode hendelser som dette både for anlegget, som har gjort en fantastisk innsats i å utvikle driften, og sammen med kunden vår, sier selskapets regionsleder for salg i Sør-Norge, Kate F. Stenerud.

( VILKÅR )
 
Del saken