MAKRELLSTØRJE: Makrellstørje tatt vest av Ona Fyr, nord for Ålesund, høsten 2016 av snurperen «Hillersøy». I Norge er det tradisjon for å fiske makrellstørje med både ringnot og line. Ni ringnotbåter er påmeldt det norske makrellfiske i år, mens det er påmeldt 8 linebåter. Ingen har startet sesongen ennå.Foto: Torhild Måkestad Martinussen
MAKRELLSTØRJE: Makrellstørje tatt vest av Ona Fyr, nord for Ålesund, høsten 2016 av snurperen «Hillersøy». I Norge er det tradisjon for å fiske makrellstørje med både ringnot og line. Ni ringnotbåter er påmeldt det norske makrellfiske i år, mens det er påmeldt 8 linebåter. Ingen har startet sesongen ennå.Foto: Torhild Måkestad Martinussen
MAKRELLSTØRJE: Makrellstørje tatt vest av Ona Fyr, nord for Ålesund, høsten 2016 av snurperen «Hillersøy». I Norge er det tradisjon for å fiske makrellstørje med både ringnot og line. Ni ringnotbåter er påmeldt det norske makrellfiske i år, mens det er påmeldt 8 linebåter. Ingen har startet sesongen ennå.Foto: Torhild Måkestad Martinussen

Milepæl: Japansk størjefiske ligger an til å få MSC-sertifisering

Et japansk fiskeriselskap som fisker etter blåfinnet makrellstørje, kan bli det aller første til å få miljømerket MSC - en sertifisering som går god for at fisken er bærekraftig fangstet.

Japanske Usufuku Hontens linefiske etter atlantisk blåfinnet makrellstørje, har de siste to årene vært til vurdering hos MSC for miljøsertifisering, og ligger an til å bli det første japanske tunfisk-fiskeriet som oppnår sertifiseringen for bærekraftig fiske etter blåfinnet tunfisk.

Det eneste som gjenstår for å få sertifiseringen godkjent, er noen endringer i sluttrapporten fra MSC som vurderer søknaden.

En milepæl

En MSC-sertifisering er en milepæl for tunfisk-fiskeriene, ettersom bestanden av blåfinnet tunfisk i det østlige Atlanterhavet var på randen av kollaps for 20 år siden grunnet overfiske - og det har siden vært rettet en enorm innsats for å bygge opp igjen bestanden. 

For at et fiskeri skal kunne bli MSC-sertifisert, må det kunne dokumenteres at bestanden er i sunn forfatning og at den forvaltes bærekraftig. 

- Denne sertifiseringen gjenspeiler den positive, samordnede handlingen som er tatt gjennom mange år for å støtte oppbygging av blåfinnet tunfisk i det østlige Atlanterhavet, sier Dr. Rohan Currey, sjef for vitenskap og sertifiseringer i MSC, i en pressemelding. 

Hva er MSC?

  • Marine Stewardship Council (MSC) er en internasjonal ideell organisasjon. 
  • Miljømerket og sertifiseringsprogrammet anerkjenner og belønner bærekraftige fiskerier, og bidrar til å skape et mer bærekraftig sjømatmarked. 
  • MSC-sertifiseringen bygger på standarder som utformes i samråd med uavhengige eksperter, forskere, industrien og miljøorganisasjoner.

Tar standpunkt mot illegalt fiskeri

Bakgrunnen for at det familieeide fiskeriselskapet Usufuku Honten søkte MSC-sertifisering for to år siden, var å markere et standpunkt mot det illegale og uregulerte tunfisk-fiskeriet.

- Vi ønsker å oppfordre andre fiskere og regionale fiskeriforvaltningsorganisasjoner til å drive strengere fangst- og distribusjonskontroller. Vi ønsker også å spre bevisstheten om at vårt fartøy overholder verdens strengeste fangstforvaltning. Dette er grunnene til at vi søker MSC-sertifisering, sier administrerende direktør i Usufuku Honten, Sotaro Usui.

Selv om japanske konsumenter vil nå ha mulighet til å velge bærekraftig fisket tunfisk, vil det ikke være det store volumet tilgjengelig på markedet. Fiskeriselskapet har nemlig kun søkt sertifisering for et fiskefartøy. 

Fartøyet som er basert i Kanariøyene i Spania, fisket kun 55 tonn øst-atlantisk blåfinnet tunfisk i 2018 - mens totalkvoten var på 28.200 tonn.

WWF, Verdens naturfond, er kritisk til sertifiseringen:

- WWF motsetter seg sertifiseringen og tror den vil hindre full oppbygging av en av verdens mest verdifulle fiskebestander, skriver WWF i en pressemelding.

( VILKÅR )
 
Del saken