Losna Seafoods planlagte landanlegg på Solund i Sogn og Fjordane. Illustrasjon: Losna Seafood AS
Losna Seafoods planlagte landanlegg på Solund i Sogn og Fjordane. Illustrasjon: Losna Seafood AS
Losna Seafoods planlagte landanlegg på Solund i Sogn og Fjordane. Illustrasjon: Losna Seafood AS

Erko Seafood mener konkurrentens planlagte landbaserte anlegg faktisk vil ligge i sjøen

Nå har søknaden om det landbaserte prosjektet fått avslag fra Fiskeridirektoratet.

Erko Seafood vil ikke at Losna Seafood får bygge sitt ønskede anlegg, og har engasjert advokat Grunde Bruland i advokatfirma Wikborg Rein for å få stanset planene. Han har sendt et innspill til Fiskeridirektoratet, som IntraFish har fått innsyn i.

I brevet argumenterer Bruland for at lokaliteten til Losna Seafood ikke er på land, og at fylkeskommunen derfor har gitt tillatelsen etter uriktig regelverk. 

«Fylkeskommunen har ikke hjemmel til å gi tillatelse til landbasert akvakultur som er i sjø, og Vedtaket er av den grunn ugyldig», står det i brevet.

Erko viser til at anlegg som blir regnet som «på land» ikke er underlagt reguleringer for felles brakklegging. Selskapet har selv sjøanlegg i samme område.

Erko skriver også at tillatelser for oppdrett i sjø ikke skal utdeles vederlagsfritt, som tillatelser på land gjør.

Mener at anlegg som flyter i sjø, er i sjø

Losna Seafood vil benytte seg av flytende produksjonsenheter som følger flo og fjære. Erko Seafood mener at det i laksetildelingsforskriften ikke er avgjørende hvordan terrenget er i dag der anlegget skal bygges. Det som er viktig er om anlegget er anses å være plasser på land når det er ferdigstilt. 

«Når selve produksjonsenheten [ .] flyter i sjøvann tilsier dette klart at produksjonsenhetene er plassert ’i sjø’ og ikke ’på land’», heter det i brevet fra Bruland og Erko.

Erko Seafood trekker også frem at Mattilsynet stilte krav om felles brakklegging med nabolokaliteter for Losna Seafoods anlegg i etableringsgodkjenningen. 

«Så vidt Erko er kjent med har ikke Mattilsynet stilt lignende krav til andre landbaserte anlegg, og et slikt krav hadde ikke vært nødvendig dersom anlegget klart hadde vært plassert ’på land’. Felles brakklegging gjennomføres tradisjonelt bare for anlegg i sjø, da landbaserte anlegg ikke medfører den samme risiko for spredning av smitte mellom anlegg».

Mener vedtaket er ugyldig 

Advokat Bruland argumenterer for at Fiskeridirektoratet har adgang til å omgjøre vedtaket dersom det er ugyldig. Han legger til at fylkeskommunen ikke har hjemmel til å gi tillatelse til akvakulturanlegg som er i sjø, og at et vedtak som er fattet i feil organ, er som en klar hovedregel ugyldig. 

«Fylkeskommunen ikke har kompetanse etter laksetildelingsforskriften § 28d til å gi Losna tillatelse til landbasert produksjon og Vedtaket er av den grunn ugyldig. På bakgrunn av de argumenter som fremsettes i dette brev og i Klagen anføres det at Vedtaket må oppheves», heter det i brevet.

Oppgitt

Daglig leder i Losna Seafood, Geir Nordahl-Pedersen, sier til IntraFish at Fiskeridirektoratet har avslått selskapets søknad om det landbaserte oppdrettsanlegget. 

- Jeg har ikke forståelse for hvordan en slik beslutning er blitt tatt. Som jeg kjenner til, er dette første gangen i historien at direktoratet har gitt avslag slik som dette, og vi forstår ikke grunnlaget for det. 

Losna Seafood har fått en klagefrist på dette vedtaket til 21. august, ifølge Nordahl-Pedersen. Han forteller de kommer til å klage. 

- Fylkeskommunen har fattet en lovlig beslutning, som vi kommer til å fortsette å argumentere for. Alt vi har gjort er etter boken og reglene. Men det er jo klart at jeg blir oppgitt av å ta disse omkampene, sier Nordahl-Pedersen til IntraFish. 

Losna bruker for øvrig advokatfirmaet PWC og den profilerte advokaten Torben Foss i saken. 

Flere planer

Losna Seafoods anlegg hadde en planlagt årlig kapasitet på 28.600 tonn laks ved siste byggetrinn. Losna Seafoods har to søsterselskaper - Averøy Seafood og Øygarden Seafood, som også eies av Nordahl-Pedersen

Selskapene har også mål om å bygge landbaserte oppdrettsanlegg i Averøy kommune i Møre og Romsdal, og i Øygarden kommune i Vestland fylke. Begge to har en planlagt årlig kapasitet på 28.600 tonn laks. 

Spørsmålet er blitt tatt opp tidligere 

Om Losna Seafoods landbaserte oppdrettsanlegg er på land eller i sjø, er noe som er blitt vurdert av Fiskeridirektoratet tidligere. I juni sendte direktoratet nemlig ut et varsel om omgjøring av vedtaket som gir Losna Seafood tillatelse til å drive med landbasert oppdrett i Solund kommune. Årsaken var usikkerhet om anlegget var på land eller i sjø.

«Dersom anlegget ikke er «på land», vil vedtaket fra fylkeskommunen være ugyldig», het det i varselet fra direktoratet.

Direktoratet forventet da at saken ville være avklart i løpet av juni. 

IntraFish har forsøkt å kontakte Erko Seafood i forbindelse med saken, men har ikke fått svar grunnet ferieavvikling.

Likte du denne artikkelen? Les flere saker fra IntraFish.no:

( VILKÅR )
 
Del saken