Mistanke om ILA vekkes blant annet av sykdomstegn i merdene. Illustrasjonsfoto: Ingun A. Mæhlum
Mistanke om ILA vekkes blant annet av sykdomstegn i merdene. Illustrasjonsfoto: Ingun A. Mæhlum
Mistanke om ILA vekkes blant annet av sykdomstegn i merdene. Illustrasjonsfoto: Ingun A. Mæhlum

Veterinærinstituttet og Mattilsynet vil undersøke hvorfor antall ILA-tilfeller øker

Så langt i år har det vært flere utbrudd av laksesykdommen ILA enn det var i hele fjor.

I hele fjor var det ti bekreftede tilfeller av ILA. Så langt i år så har Mattilsynet stadfestet 16 tilfeller, og nå har det kommet inn flere mistanker om utbrudd i Troms og Finnmark. 

- Om disse blir bekreftet er vi oppe i 19 tilfeller så langt i år, som er en nær dobling i antallet stadfestede utbrudd i 2019, sier forsker i Veterinærinstituttet Torfinn Moldal til IntraFish.

Infeksiøs lakseanemi er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks. 

Ukjent årsak

Seniorrådgiver Bjarne Bjørshol i seksjonen for fiskehelse og fiskevelferd i Mattilsynet bekrefter tallene fra Veterinærinstituttet.

- Hvorfor er det flere ILA-påvisninger i år enn tidligere?

- Det er en sammensatt og kompleks problemstilling, og det er også for tidlig å konkludere, skriver Bjørshol i en epost til IntraFish.

Han forteller at de skal gjøre videre undersøkelser i samarbeid med Veterinærinstituttet for å kartlegge mulige årsakssammenhenger og smitteveier.

- Vi vil på nåværende tidspunkt ikke spekulere i bakgrunnen for den relativ sterke stigning i antall ILA påvisninger, det må vi komme tilbake til senere, skriver Bjørshol.

Halvparten smitter mellom anlegg, halvparten oppstår tilfeldig

- Når vi undersøker prøver, sekvenserer vi viruset og ser etter relasjoner til varianter sekvensert under andre utbrudd. Vi ser også etter geografisk lokalisering av utbrudd, sier Moldal ved Veterinærinstituttet.

Han forteller at årlige ILA-utbrudd i Norge fordeler seg omtrent 50-50 mellom isolerte utbrudd og utbrudd som sannsynligvis har spredt seg fra andre lokaliteter.

De har ennå ikke sekvensert viruset fra de siste utbruddene. 

- Så vi er ennå ikke sikre, men så langt i år kan vi si at ILA-utbruddene har fordelt seg omtrent slik som dette. Om man ser geografisk på kartet er utbruddene fordelt fra Finnmark i nord til Sunnhordland i sør, så det er relativt stor geografisk spredning, sier Moldal. 

Til tross for denne spredningen er det en forholdsvis stor andel av stadfestede utbrudd og mistanker i Troms og Finnmark, ifølge ham. 

ILA kommer tilbake til områder som tidligere har vært brakklagt

Bjørshol ved Mattilsynet skriver til IntraFish at omstendighetene og situasjonsbeskrivelsen varierer betydelig mellom de ulike utbruddene. 

- Ser dere tegn til at ILA kommer tilbake til områder hvor det tidligere har vært brakklagt grunnet sykdommen?

- Til en viss grad, ja. Det fremgår også av oversiktskartene i Barentswatch at særlig Troms og Finnmark har mye ILA for tiden. Der er det også mye ILA i områder som tidligere har slitt med sykdommen. Troms og Finnmark er overrepresentert med ILA-påvisninger i 2020, så langt, skriver han. 

Mattilsynet følger utviklingen nøye 

Mattilsynet anser situasjonen rundt ILA som alvorlig. 

- Vi følger utviklingen nøye. Vi oppfordrer samtidig også til at næringen har fokus på det smitteforebyggende arbeid, og at kontrolltiltakene i de sykdomsrammede områdene følges og respekteres.

Han legger til at Mattilsynet har faste rutiner for oppfølging av ILA-tilfellene, både i regionene og ved hovedkontoret. 

- Har dere innført noen forholdsregler for å håndtere det økende antallet utbrudd?

- Det pågår tett oppfølging av ILA tilfellene både i regionene og på hovedkontoret, og vi er oppmerksomme på det økte antall tilfeller vi nå opplever.

Likte du denne artikkelen? Les flere saker fra IntraFish.no:

( VILKÅR )
 
Del saken