Nye «Horda Pioneer» skal døpes til høsten. Foto: Aas Mek. Verksted
Nye «Horda Pioneer» skal døpes til høsten. Foto: Aas Mek. Verksted
Nye «Horda Pioneer» skal døpes til høsten. Foto: Aas Mek. Verksted

Denne nye brønnbåten er overlevert til Hordalaks

Kan føre 450 tonn levende laks.

Rett før helgen overleverte Aas Mek. Verksted «Horda Pioneer» til det nye brønnbåtrederiet Hordalaks Holding.

Nybygget er av verftets eget design med type betegnelsen AAS 3002 ST med en lastekapasitet på 3000 kubikkmeter. Dette er fordelt på to rom med skyveskott og trengesystem, og gir en kapasitet på føring av 450 tonn laks, skriver Aas Mek. Verksted i en pressemelding. 

Rederiet Hordalaks er eid av Kerko Shipping, KF Oppdrett, Blom fiskeoppdrett, Fylkesnes fisk, Fremskridt laks og Engesund Fiskeoppdrett.

zoom«Horda Pioneer» er Aas Mek. Verksteds nybygg nummer 203. 
«Horda Pioneer» er Aas Mek. Verksteds nybygg nummer 203. 

Lusa fanges opp

Båten er bygget for transport av smolt og slaktefisk i åpent og lukket system. 

Nybygget er utstyrt med UV- og filteranlegg for rensing og behandling av all sirkulasjon og for utskilling av lus ved avlusing av fisken.

Laste- og lossesystemet er arrangert med avsiling av sjøvann og ferskvann ved lasting og lossing i forbindelse med avlusing. 

Alt avløpsvann fra lusefilter kjøres gjennom egne filter for utskilling av tørrstoff, lus og videre UV-behandling av det rensede avløpsvannet. All lus samles opp i beholder som destrueres om bord eller leveres til land.

zoomAlle systemer, maskineri, overvåking og lignende fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg.
Alle systemer, maskineri, overvåking og lignende fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg.

Fjernstyring og overvåking

Her er også et nyutviklet system for direkte sortering av fisken ved lasting via to store sorteringsmaskiner med kapasitet opp til 300 tonn i timen, montert i et eget undertrykksrom som en del av lastesystemet.

Fartøyet er innredet for tolv personer. Styrehuset er arrangert med tre operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system, fjernstyring av all last og fiskehåndtering.

Båten er arrangert med stor kapasitet for avgassing av vannet i brønnene med fire CO2-luftere, oksygenproduksjon og innblandingsanlegg for regulering av oksygennivå av vannet i lasterommene. 

zoomBåten er utstyrt med messe og bysse, kaffebar ved arbeidsdekk - og trimrom. 
Båten er utstyrt med messe og bysse, kaffebar ved arbeidsdekk - og trimrom. 

Automasjon, lys og kameraer

RSW-anlegget har en kapasitet på 2100 kilowatt, noe som gir en senkning av temperaturen på rundt 1,2 grader i timen. 

Et automasjons- og overvåkingssystem av typen Well 3000 er installert med lastovervåking, tankpeiling, alarmanlegg, fjernstyring av sirkulasjonssystemet og automatisk logge- og rapporteringssystem. Lys og kameraer overvåker fisken i lasterommet under lasting og transport. 

Nybygget er utstyrt med verftets helautomatiske vaske- og desinfiseringssystem «Well Wash».

Båten døpes til høsten, ifølge meldingen. 

Nøkkelinformasjon om båten: 

  • Lengde o.a: 76,96 meter
  • Lengde p.p.: 74,53 meter
  • Bredde: 17,80 meter
  • Dybde i riss: 5,90 meter
  • Tonnasje: 2964 bruttotonn
  • Lasteromskapasitet: 3000 kubikkmeter
  • Servicefart: 12,5 knop
  • Hovedmotor: Yanmar 6EY26W, tilkoblet Brunvoll Volda gir- og propellanlegg. 
  • Strømproduksjon: 2 Nogva Cummins QSK50-DM1 Tier2 på 1550 kilowattimer hver. 
  • Tre Brunvoll sidepropeller, 600 kilowatt forut og 200 + 300 kilowatt akter.
( VILKÅR )
 
Del saken