ANDRE FARVANN: «Hordafor VII» vil etter planen ikke bare operere i så kystnære farvann som dette.Foto: Jon Eirik Olsen
ANDRE FARVANN: «Hordafor VII» vil etter planen ikke bare operere i så kystnære farvann som dette.Foto: Jon Eirik Olsen
ANDRE FARVANN: «Hordafor VII» vil etter planen ikke bare operere i så kystnære farvann som dette.Foto: Jon Eirik Olsen

«Hordafor VII» blir mesopelagisk føringsbåt

Selskapet Hordafors nyeste båt, «Hordafor VII», blir en viktig brikke i forsøk som pågår med fiske etter småfisk på store dyp , nemlig mesopelagisk fiske.

- Et spennende prosjekt der det ennå gjenstår noen utfordringer som må avklares. Det er der «Hordafor VII» kommer inn, forteller flåtesjef Karsten Østervold i Hordafor.

Selskapets fem båter er et velkjent syn på sin kontinuerlige ferd opp og ned langs kysten med ensilasje fra fiskeindustrien. Noen turer til Nord-Europa står også på seilingsplanen. Men for «Hordafor VII», en tidligere tankbåt, kan hverdagen til tider bli litt mer utaskjærs enn dette.

Ensilasje-fiske

- Den pelagiske tråleren «Mokstein» er nå i gang med prøvefiske etter mesopelagiske arter i Irmingerhavet, mellom Island og Grønland. Laksesild og lysprikkfisk er aktuelle arter. Etter det vi er kommet fram til i samarbeid med islendingene bør denne fisken konserveres ganske raskt etter at den er fisket - ellers ender vi opp med noe nær vann, sier Østervold.

Løsningen er ensilering av råstoffet, noe Hordafor kan det meste om. Men det er langt å gå fra Irmingerhavet og hjem for å losse, og det er her den nyeste Hordafor-båten kommer inn i bildet.

zoomNORSK: Denne pelagiske tråleren, «Lundey», er kjøpt fra Island til Norge og har fått navnet «Mokstein».
NORSK: Denne pelagiske tråleren, «Lundey», er kjøpt fra Island til Norge og har fått navnet «Mokstein».

Føringsfartøy

- Vi har fått tillatelse fra Fiskeridirektoratet til å bruke «Hordafor VII» til å hente ensilasjen fra «Mokstein», slik at den kan få drive et mest mulig effektivt forsøksfiske. Så får vi håpe vi etter hvert kan få til et fiske som kan gi forprodusentene de maritime proteinene de etterspør. Andelen planteproteiner i foret har økt stadig over tid, og det hevdes å være lite heldig for oppdrettsfisken. Mesopelagiske fiskeslag kan være en løsning på det, sier en entusiastisk flåtesjef hos Hordafor. 

Videreforedler

Selskapet er allerede en betydelig leverandør av «for-råstoff» gjennom den ensilasjen som daglig hentes inn fra fiskeindustribedriftene langs kysten og videreforedles, enten det dreier seg om hvitfisk eller tradisjonell pelagisk fisk. Biprodukter fra lakseindiustrien utgjør en vesentlig del av aktiviteten, men dette råstoffet kan ikke sendes tilbake til lakseoppdretterne, og brukes derfor i andre typer for.

Nord og vest

Produksjonen av foringredienser foregår i Austevoll og på Lovund, og innenfor havbruk har Hordafor et nært samarbeid med forselskapet Ewos. Men Østervold legger til at Hordafor-produkter sendes til forfabrikker innen oppdrett og landbruk langt utenfor Norges grenser.

zoomPRODUKSJON: Her ligger Hordafors «Karoløs» ved kai ved produksjonsanlegget på Salthella i Austevoll. Denne båten er tatt ut av drift etter at «Hordafor VII» kom inn i flåten.
PRODUKSJON: Her ligger Hordafors «Karoløs» ved kai ved produksjonsanlegget på Salthella i Austevoll. Denne båten er tatt ut av drift etter at «Hordafor VII» kom inn i flåten.

Tank-fordeler

Hordafor-båtene har tradisjonelt vært tidligere fiskefartøyer som ikke har stukket seg spesielt ut i sin fart mellom fiskebrukene. De to siste båtene har imidlertid en godt synlig fortid innen tankfart, og med «No smoking» på styrehusfronten skulle det ikke være noen tvil. Hvor brannfarlig ensilasje er, vites ikke.

Flåten består av båtene med romertall II, III, IV, VI og VII. Med den siste nyanskaffelsen går ekstrafartøyet «Karoløs» i opplag, og kommer ifølge Østervold neppe i drift igjen i Hordafor-regi.

De to nyeste er av tankbåt-opprinnelse, og det forteller flåtesjefen betyr klare fordeler ved større lastekapasitet i forhold til båtstørrelsen, og ikke minst: Flere tanker med egen pumpe på hver, slik at flere typer råstoff kan fraktes på samme kjøl uten problemer.

zoomOdd Karsten Østervold har en sentral rolle i det forsøksfisket etter mesopelagiske fiskeslag som nå pågår.
Odd Karsten Østervold har en sentral rolle i det forsøksfisket etter mesopelagiske fiskeslag som nå pågår.

Optimisme og skepsis

«Hordafor VII» på vel 74 meter ble bygget som kjemikalietanker ved Aker Aukra i 1992, og har siden hatt sitt virke i utenlandsk regi inntil den ble kjøpt av Hordafor og ombygget til ensilasjeformål i 2019.

Den 69 meter lange pelagiske tråleren «Mokstein» er overtatt fra Island, der den i sin tid het «Lundey». Båten har ikke ordinære norske kvoter og skal inntil videre kun drive det nevnte forsøksfisket. Rederiet heter Meso, og eies ikke direkte av Hordafor. Men selskapsgründer Odd Karsten Østervold har, som tidligere meldt i Fiskeribladet, en sentral rolle begge steder, og ikke minst i det forsøksfisket etter mesopelagiske fiskeslag som pågår i dag.

 Fisket har skapt engasjement på mange hold, men foreløpig er optimismen blandet med en god del skepsis til både lønnsomhet og praktisk gjennomføring.

( VILKÅR )
 
Del saken