Tørkeanlegget for fiskeslam Thermtech TMD 250, installert hos Osan Settefisk.Foto: Fjell Technology Group
Tørkeanlegget for fiskeslam Thermtech TMD 250, installert hos Osan Settefisk.Foto: Fjell Technology Group
Tørkeanlegget for fiskeslam Thermtech TMD 250, installert hos Osan Settefisk.Foto: Fjell Technology Group

Oppdrettere går sammen om tørkeanlegg for fiskeslam i Meløy Havnebygg

Det ble enighet mellom partene om å etablere et sentralt tørkeanlegg for fiskeslam i Meløy Havnebygg i Glomfjord.

Det kommer frem i en pressemelding 9. juli. 

Selskapene som har signert intensjonsavtalen er Helgeland Smolt, Nordland Akva, Salten Smolt og Fjell Technology Group. Avtalen uttrykker enighet mellom selskapene om å etablere tørkeanlegget for fiskeslam i anlegget. 

Alle fire aktørene vil gå inn som eiere i driftsselskapet av anlegget (SUS) 

Det har også blitt inngått en avtale med Terje Halsan AS om leie av Meløy Havnebygg. 

«Det opprettes felles logistikk løsning for de tre oppdretterne, av fiskeslam inn til anlegget. Fjell TG A/S leverer tørketeknologi til det som vil være det første felles tørkeanlegg for fiskeslam i Norge», heter det i pressemeldingen. 

Selskapet Kigok har hatt prosjektledelsen i forprosjektet, og vil være med inn i hovedprosjektet inntil selskapet er etablert. Grønn Vekst A/S er samarbeidspartner på markedssiden, og vil være avtager av det ferdigtørkede fiskeslammet.

SUS skal etter planen være operativt innen utgangen av januar 2021.

Les også: 

( VILKÅR )
 
Del saken