Forskerne Birgitta Norberg og Torstein Harboe har gjennomført et forsøk med kveiteyngel i resirkulasjonsanlegg.Foto: Christine Fagerbakke/Havforskningsinstituttet
Forskerne Birgitta Norberg og Torstein Harboe har gjennomført et forsøk med kveiteyngel i resirkulasjonsanlegg.Foto: Christine Fagerbakke/Havforskningsinstituttet
Forskerne Birgitta Norberg og Torstein Harboe har gjennomført et forsøk med kveiteyngel i resirkulasjonsanlegg.Foto: Christine Fagerbakke/Havforskningsinstituttet

Forskerne tror kveiteyngelen trives bedre i RAS enn i gjennomstrømmingsanlegg

Alt tyder på at fisken trives bedre i resirkuleringsanlegg enn i vanlige gjennomstrømmingsanlegg, skriver Havforskningsinstituttet på sine hjemmesider. Forskerne Birgitta Norberg og Torstein Harboe har gjennomført et forsøk med kveiteyngel i resirkulasjonsanlegg, også kjent som RAS-anlegg. 

- Vi avsluttet forsøket nylig, og yngelen hadde både god stabilitet i vekst og overlevelse, sier Harboe i meldingen. 

Han har hatt hovedansvar for forsøket og forteller at de kom godt ut både på stabilitet, temperatur og vannparametere. 

Tidligere forsøk

Tidligere har det vært vanlig å oppdrette kveiteyngelen i gjennomstrømmingssystemer, der vannet renner inn i karene og ut igjen på andre siden. 

Norberg og Harboe gjennomførte samme type forsøk i 2016 gjennom prosjektet Diversify. 

- Første gang vi testet dette gikk det veldig bra. Vi ser at fisken i resirkulasjonsanlegg vokser godt. De har det også bedre enn fisken i kontrollgruppen, som er i vanlige gjennomstrømmingssystem, sier Norberg i meldingen. 

Hun er ansvarlig for Havforskningsinstituttets strategiske satsing for bærekraftig oppdrett av marin fisk og har arbeidet med kveiteoppdrett i flere tiår.

Arbeid til høsten

RAS-anlegg brukes stadig mer i settefiskproduksjonen i laksenæringen. Norberg tror systemet også kan være fremtiden for marine arter som kveite. 

RAS gir mer kontroll over vannkvalitet og bakterieflora. 

Siden forrige gang forsøket ble gjennomført har forskerne bedre metoder for å undersøke bakterieutviklingen, og dette arbeidet vil de gjennomføre til høsten.

( VILKÅR )
 
Del saken