Trude Steinbru Heggstad, leder for innovasjon og FoU i Åkerblå, blir nytt styremedlem i styret for Møreforskning.Foto: Åkerblå
Trude Steinbru Heggstad, leder for innovasjon og FoU i Åkerblå, blir nytt styremedlem i styret for Møreforskning.Foto: Åkerblå
Trude Steinbru Heggstad, leder for innovasjon og FoU i Åkerblå, blir nytt styremedlem i styret for Møreforskning.Foto: Åkerblå

Åkerblå inn på eiersiden hos Møreforsking

Møreforsking har fusjonert sine to datterselskap inn i Møreforsking AS. Grepet vil forenkle og effektivisere virksomheten. I tillegg kommer en ny aktør, Åkerblå, inn på eiersiden.

Det går fram av en pressemelding mandag.

Fiskehelseselskapet Åkerblå kommer inn som ny eier sammen med de opprinnelige eierne. Trude Steinbru Heggstad fra Åkerblå blir ny styremedlem i Møreforskning.

- Gjennom å slå sammen dagens tre selskaper til én enhet vil vi få mer ut av dagens ressurser, og være bedre rustet til fortsatt vekst, uttaler styreleder Tormod Thomsen i pressemeldingen. 

Åkerblå, som nå kommer inn på eiersiden, er den største uavhengige fiskehelsetjenesten i Norge, og har lokasjoner langs hele kysten fra Volda til Tromsø. 

- Med Åkerblå på laget får Møreforsking muligheten til å styrke hele sin tverrfaglige satsning knyttet til akvakulturnæringen, sier direktør i Møreforsking, Agnes Gundersen, i samme melding.

Eierlisten i Møreforsking AS blir nå slik: 

  • Møre og Romsdal Fylkeskommune 47,5% av aksjene
  • NTNU 19,2%
  • Høgskolen i Molde 17,6%
  • Åkerblå 13,3%
  • Høgskolen i Volda 1,5% 
  • Stiftinga Møreforsking 0,9%. 
( VILKÅR )
 
Del saken