Hval strandet på Andøya i april 2020Foto: Hans Tore Bråten
Hval strandet på Andøya i april 2020Foto: Hans Tore Bråten
Hval strandet på Andøya i april 2020Foto: Hans Tore Bråten

HI anbefaler strandingsnettverk for hvaler som skylles i land

Systematiske undersøkelser av strandede hvaler langs norskekysten vil føre forskerne nærmere svaret på hvorfor hvalene strander.

Det skriver HI i et råd til Nærings- og fiskeridepartementet, melder instituttet på sine nettsider.

Mange hvaler strander av naturlige årsaker, som at dyret er svekket av alder eller sykdom. Med et strandingsnettverk som sikrer systematiske undersøkelser, vil forskerne lettere kunne se om det er menneskeskapte årsaker til at hvalene ender opp døde langs kysten.

Klar konklusjon

I vår var det flere episoder på relativt kort tid der hvaler strandet langs kysten av Nord-Norge. Det gjorde at Nærings- og fiskeridepartementet ba Havforskningsinstituttet (HI) om å vurdere behovet for en systematisk ordning for å undersøke hvaler som strander i Norge.

Konklusjonen fra HI er klar: Det er et behov for å få på plass et system som tar prøver av og undersøker strandede hvaler.

- Dette er en sak vi har tenkt på fryktelig lenge, sier HI-forsker og veterinær Kathrine A. Ryeng. 

Strandingsnettverket som skisseres av HI vil blant annet bestå av HI og Veterinærinstituttet, og det vil være avhengig av mange frivillige langs kysten som kan bistå med undersøkelser og prøvetaking.

( VILKÅR )
 
Del saken