Fra venstre salgssjef i Normex, Michael Vadseth, og Kjell Arne Sætre i Mowi sitt RAS-anlegg ved Steinsvik.Foto: Doxacom
Fra venstre salgssjef i Normex, Michael Vadseth, og Kjell Arne Sætre i Mowi sitt RAS-anlegg ved Steinsvik.Foto: Doxacom
Fra venstre salgssjef i Normex, Michael Vadseth, og Kjell Arne Sætre i Mowi sitt RAS-anlegg ved Steinsvik.Foto: Doxacom

Mowi tester vannrensesystemet Razone i RAS-anlegg

Mowi sitt anlegg ved Steinsvik i Volda kommune har hatt det nye vannrensesystemet i pilotdrift siden mai, og driftsleder Kjell Arne Sætre er glad for å teste ut ny ozon-basert teknologi som kan komme hele næringen til gode.

zoomKjell Arne Sætre er driftsleder ved Mowi Steinsvik.
Kjell Arne Sætre er driftsleder ved Mowi Steinsvik.

- I tillegg til enda klarere vann og bedre karmiljø for fisken, håper vi at Razone kan bidra til at vi ikke trenger så mye filterkapasitet på anlegget. Kanskje vi også kan bruke systemet til desinfisering av RAS-avdelingen, sier driftsleder Kjell Arne Sætre ved Mowi Steinsvik i en pressemelding.

Innovasjon Norge

Forsknings- og utviklingsprosjektet henter midler fra Innovasjon Norge, og er formalisert i en innovasjonskontrakt mellom utvikler og pilotkunde.

Det er Nofima som skal evaluere resultatene etter endt prøveperiode til høsten. To sammenlignbare produksjoner av settefisk skal sammenlignes. Det ene ved bruk av Razone, og det andre uten. 

Resultater i 2021

Endelige resultater fra behandlingen er ventet tidlig i 2021.

- Hovedmålet er å undersøke om vannkvaliteten blir bedre med Razone. I testingen skal vi undersøke ulike faktorer som partikkelmengde, nitrogenforbindelser og metaller i vannet. Vi kommer også til å følge med på fisken, for å se om prosessen påvirker den, med et spesielt fokus på gjellene som er ømfintlige, sier innovasjonskoordinator Per Brunsvik i Nofima i pressemeldingen.

zoomDriftsleder ved Mowi Steinsvik Kjell Arne Sætre til venstre foran de to Razone-tankene, sammen med salgssjef i Normex,  Michael Vadseth.
Driftsleder ved Mowi Steinsvik Kjell Arne Sætre til venstre foran de to Razone-tankene, sammen med salgssjef i Normex,  Michael Vadseth.

Totankløsning

Den tekniske løsningen omfatter bruk av to tanker. Råvann fra RAS-anlegget blir ført inn i kontakttank, den giftige gassen ozon tilføres. Introduksjon av ozon gir en oksideringsprosess som gjør at mikropartiklene binder seg til hverandre. Dette klarner vannet, og gjør det også lettere å fjerne partiklene.

Neste steg er en prosesstank, der mikrobobler tilføres vannet. Boblene presser partiklene til vannoverflaten som et slamlag, som lett kan fjernes og slambehandles.

Grobunn for sopp, bakterier og virus

Økt partikkelmengde og dårlig vannkvalitet i RAS-anlegg er en utfordring for oppdrettsnæringen. Mikropartikler gir grobunn for sopp, bakterier og virus, og rensesystemet til Normex har som mål å fjerne flere partikler enn eksisterende løsninger. Det er også godt nytt for anlegg som opplever sedimentering i rør og pumper.

Rom for forbedring

Sætre har selv stor tro på prosjektet, og det første gang Mowi tester rensing med ozon.

- Vannkvalitet er veldig viktig for oss. Vi har generelt et godt karmiljø på anlegget, samtidig som det alltid finnes rom for forbedring, sier driftsleder Sætre i meldingen.

Ålesundselskapet Normex ble etablert i 2003, og har over 300 kunder innenfor ulike næringen nasjonalt og internasjonalt. Målsetningen er renere vann uten bruk av skadelige kjemikalier.

zoomStig Johansen er administrerende direktør i Normex.
Stig Johansen er administrerende direktør i Normex.

Store muligheter

- Vi ser store muligheter. Oppdrett på land er voksende, både innenfor smolt- og matfiskproduksjon. Nå venter flere oppdrettsanlegg på resultatene av prosjektet, sier Stig Johansen, administrerende direktør i Normex.

( VILKÅR )
 
Del saken