STOLT: Sondre Kristoffersen, stolt 31-åring med landets dyreste og mest fleksible kystfiskebåt.Foto: Einar Lindbæk
STOLT: Sondre Kristoffersen, stolt 31-åring med landets dyreste og mest fleksible kystfiskebåt.Foto: Einar Lindbæk
STOLT: Sondre Kristoffersen, stolt 31-åring med landets dyreste og mest fleksible kystfiskebåt.Foto: Einar Lindbæk

Norges dyreste kystfiskebåt endelig overlevert

- Nærmere 200 millioner er mye for en kystfiskebåt, men så er den ikke helt som alle andre.

Sondre Kristoffersen (31) fra Alta er i ferd med å få sluttført et spesielt langt byggeprosjekt av en fiskebåt, «Jens Kristian». 4,5 år siden arbeidet ble påbegynt ved det opprinnelige verftet i Polen, er Stadyard i Raudeberg nå i ferd med å sluttføre byggeprosjektet. På den lange tidslinja ligger historier om et verft i Polen som gikk konkurs, en dramatisk situasjon med hele rederiverdien på spill i prosessen med å få tatt båten fra Polen til Norge for å få fullført byggingen, til den nylig ble døpt i Måløy og feiret på behørig måte.

Hjem til Alta først

- Jeg ser lyst på fremtiden for fiskeri til tross for alle trusler i markedet. Verden må ha mat og når vi kan levere det beste fra havet med kvalitet fra øverste hylle, er jeg ikke redd for at vi ikke skal lykkes, sier rederen.

 - Det vil fortsatt ta noen dager før vi kan slippe løs fra verftet og sette kursen hjemover til Alta og en markering der før vi går på fiskefeltet, sier Sondre Kristoffersen i en pause i messa på nybåten mellom møter og hektisk virksomhet i innspurten av ferdigstillelsen.

zoomFLAGGSKIP: Nye
FLAGGSKIP: Nye "Jens Kristian" setter en ny standard for fleksible kystfiskebåter. Den første store finnmarkseide fiskebåten på lang tid, blir landets nye flaggskip i kystfiskeflåten.

Helgardert fiskebåt

«Jens Kristian» er blitt en helgardering av en fiskebåt på den måten at den kan fiske alt og gjøre med den not- eller snurrevadfangede fisken hva den vil: bringe den levende til land, levere den fersk, ta den til land i bulk, sløye og hodekappe den for frysing og levering i blokk som rundfryst fisk.

- Derfor har vi et dekk som er arrangert spesielt og rigget for sortering og inntak i tre sorteringsbinger. Kvalitet har topp prioritert som gjør at vi har RSW-løsningen med nedkjølt vann på dekk og tilsvarende skyllevann, forklarer Kristoffersen.

Hele båten er bygget på mine ideer og skapt i et nært samarbeid med designselskapet Seacon.

Sondre Kristoffersen, reder på «Jens Kristian»

 Fangsten alle veier 

 Og begrunnelsen ligger i noe han opplever i en næring med svingninger i rammebetingelser hvor politikere kommer og går med å legge igjen ulike veivalg som gjør det risikabelt å bare satse på en løsning om bord. 

 -Det er blitt en løsning med totalt seks tanker i båten. De tre tankene bak er combi, frys, levende, kar og bulk, og sidetankene framme er bulk og senter framme er bulk, levende og kar. 

- Dette skal gi den allsidighet som er nødvendig for at vi både kan skifte produksjon og kombinere produksjonsløsninger på samme sjøvær, sier Kristoffersen som har fått en båt etter sitt eget ønske og ideer.

zoomDEKKET: Fisk i flere retninger på dekket til «Jens Kristian»,  avhengig av produksjonsform.
DEKKET: Fisk i flere retninger på dekket til «Jens Kristian»,  avhengig av produksjonsform.

Budsjett for alt fryst

Skulle ordninger med levendefangst av fisk eller andre gunstige ordninger koke bort, har Sondre Kristoffersen en ekstra utvei: Å fryse alt på havet.

- Rammebetingelsene i fiskeri er så usikre, at vi har ett budsjett vil legger til grunn: Alt fryses. Målet er å levere mest mulig fersk, sier Kristoffersen.

 Det er en smekkfull båt som ble forlenget med åtte meter etter at skroget var bygd med å sveise på åtte meter og beholde den bredda som var avtalt. 

 - Vi trenger all plass vi har fått for å ha en effektiv og fleksibel fiskebåt som skal være lettrodd og ha en lav bemanning fordi det er laget så enkle løsninger som mulig for å drive fisket, sier Kristoffersen.

Rekrutteringsbåt

Båten og allsidighet er en del av planen, men unge Kristoffersen som selv var rekrutt i næringen for ikke så mange år siden, satser på at båten skal bli en rekrutteringsbåt for fiskere på vei inn i yrket gjennom utdanning på videregående skoler.

I de to skiftene på åtte mann som skal går 1:1 skiftordning med en måned på og en måned av, skal det til enhver tid være med tre lærlinger: en som tar utdanning i kokkefaget, en maskinistlærling og en lærling fra ren fiskeriutdannelse. Lærlingene vil bli hentet fra videregående utdanning i Honningsvåg.

- Det betyr at vi knytter til oss seks lærlinger på de to skiftene til sammen på denne båten. Vi har planer om å vokse med flere båter og da vil denne strategien med bruk av lærlinger videreføres. Det kan bli mange som får sin yrkesutdanning på «Jens Kristian» og kanskje flere båter hos oss. Ingen ting gleder meg mer enn det, sier Sondre Kristoffersen.

zoomDEKKET: Fisk i flere retninger på dekket til «Jens Kristian», avhengig av produksjonsform.
DEKKET: Fisk i flere retninger på dekket til «Jens Kristian», avhengig av produksjonsform.

Vil ha suksess med hyse

Nybåten vil ha 16 personer i arbeid på båten og to i arbeid i rederiet på land. Sondre Kristoffersen vil sammen med Mats Gerhardsen dele på skipperoppgaven. Kvotene med 500 tonn torsk, 600 tonn sei og 800 tonn sild, holder ikke til helårsdrift. Derfor blir 2500 tonns kvoten med hyse det store satsingsområdet for å få til god helårsdrift. Det mest vanlige er ikke å fiske hele den store hysekvoten.

- Vi har planer om å fiske hele kvoten, sier Sondre og legger vekt på «hele».

 - Nybåten gir oss muligheter til det på en helt annen måte enn vi har hatt før. Derfor blir den første oppgaven for oss å dra til Bjørnøya for å ta løs på hysekvoten med innfrysing av fisken om bord og garantert topp kvalitet til kunder. Vi står friere til å selge fangsten fra fryselager når kundene skrur opp etterspørselen etter hyse, sier Sondre Kristoffersen.

Følger fisken til markedet

Rederiet hans, Alta Fiskeriselskap, ser muligheter for å ta fisken langt inn i markedet og sysler med planer om å skape en egen brand for fisk som skal ut i markedet. Det er en av arbeidsoppgavene til Gøran Majala som er gått inn på eiersida i selskap og har nøkkelfunksjonen i teamarbeidet som handler om salg og veien til markedet med kvalitetsfanget fisk.

- Jeg er glad for det selskapet vi har fått på plass med menneskene som skal dra lasset sammen. Jeg kan ikke fortsette som nå med å være på jobb praktisk talt alle døgnets timer jeg er våken. Båtbyggingen har vært et vanvittig slit samtidig som jeg har vært med på å fiske våre tildelte kvoter med «Nordsild» som nå vil overhales før den legges ut for salg. 

zoomDEKKET: Fisk i flere retninger på dekket til «Jens Kristian» avhengig av produksjonsform.
DEKKET: Fisk i flere retninger på dekket til «Jens Kristian» avhengig av produksjonsform.

Inspirert av pappa

 - Hvor mye av nybåten er klekket ut av deg selv? 

 - Hele båten er bygget på mine ideer og skapt i et nært samarbeid med designselskapet Seacon. Jeg har prøvd å hente ideer fra større båter og tilpasset alt til en stor kystfiskebåt. Det blir et innovativt sluttprodukt, sier Sondre Kristoffersen. 

 «Jens Kristian» er oppkalt etter faren som var Sondres læremester og inspirator til han brått gikk bort så altfor tidlig i 2012 som 43-åring. Det er følelser knyttet til begivenheten med feiring av nybåten. 

 - Jeg har hele tiden hatt i pappaen min i bakhodet i byggingen av båten. Jeg er sjøl et petimeter av en person og har tenkt at han fulgt med i hele prosessen. Jeg er stolt av båten og tror han også er det, sier Sondre.

zoomHEKKEN: Snurrevad og not blir redskapene som skal gi fangster til «Jens Kristian».
HEKKEN: Snurrevad og not blir redskapene som skal gi fangster til «Jens Kristian».

«Jens Kristian»

Rigget for snurrevad og notfiske

Lengde/bredde: 48x9,5 meter

Motor: 1300 KW

Lasterom: 480 kubikk, 300 kubikk bak for frys, levende og fersk. 180 kubikk foran for bulk.

Fart: 13,8 knop fram, 10,1 knop bak. Reder forventer en økning på mellom 0.5 og en knop etter trimming.

Pris: Nærmere 200 millioner.

zoomENDELIG: 4,5 år etter at byggingen startet i Polen er «Jens Kristian» snart fullført ved Stadyard på Raudeberg. Lørdag døpes kystflåtens nye flaggskip i Måløy.
ENDELIG: 4,5 år etter at byggingen startet i Polen er «Jens Kristian» snart fullført ved Stadyard på Raudeberg. Lørdag døpes kystflåtens nye flaggskip i Måløy.
( VILKÅR )
 
Del saken