Det skal bli enklere og billigere for folk ute i distriktet å ta havbruksutdanning. Her ser vi elever fra Val videregående skole teste nytt lusekar.Illustrasjonsfoto: Halvor Mortensen
Det skal bli enklere og billigere for folk ute i distriktet å ta havbruksutdanning. Her ser vi elever fra Val videregående skole teste nytt lusekar.Illustrasjonsfoto: Halvor Mortensen
Det skal bli enklere og billigere for folk ute i distriktet å ta havbruksutdanning. Her ser vi elever fra Val videregående skole teste nytt lusekar.Illustrasjonsfoto: Halvor Mortensen

Starter ny nettbasert utdanning for havbruksnæringen

Fra januar 2021 vil Nord universitet tilby nettbasert etter- og videreutdanning i havbruk. I første omgang er det Ytre Namdal som får nyte godt av tilbudet.

Det går fram av en pressemelding fra Nord Universitet.

Nylig ble det kjent at Nord universitet får 2,3 millioner kroner i prosjektstøtte til Akvafleks, som er et fleksibelt utdanningstilbud innen havbruk.

Går alt som det skal, vil ansatte i havbruksnæringen i Ytre Namdal kunne velge mellom tre ulike årsstudium fra januar neste år; produksjonsbiologi, fiskehelse og vannkjemi og vannbehandlingsteknologi, melder Nord Universitet.

- Vil bety mye

- Oppdrettsnæringen vil bestå som en viktig næring i Norge, og et slikt tilbud vil være av stor betydning i mange år fremover. Det vil føre til betyr at flere i Norge får muligheten til å ta en utdanning i havbruk, sier førsteamanuensis Grete Lysfjord ved Nord universitet, Fakultet for biovitenskap og akvakultur. Ifølge henne vil universitetet gjennom Akvafleks tilby flere fleksible og nettbaserte studium innen havbruk, med en kombinasjon av digitale og fysiske samlinger.

zoomFørsteamanuensis Grete Lysfjord ved Nord universitet, Fakultet for biovitenskap og akvakultur. 
Førsteamanuensis Grete Lysfjord ved Nord universitet, Fakultet for biovitenskap og akvakultur. 

- Etterhvert ønsker vi å utvide emnene til også å gjelde økonomi, ledelse, kvalitetsledelse og HMS. Klarer vi det betyr det at vi på lengre sikt kan tilby et nettbasert tverrfaglig årsstudium i havbruksdrift, og det til en stor distriktsnæring i grønn omstilling med stort kompetansebehov, legger Lysfjord til i meldingen.

Nesten gratis studium

Nord Universitet opplyser at studiet vil foregå på nett i kombinasjon med noen få fysiske samlinger.

Videre skal studiet finansieres på ordinær måte gjennom avlagte studiepoeng, slik at det blir gratis mot betaling av vanlig semesteravgift.

- Fram til nå har studenter på etter- og videreutdanning vært nødt til å betale det selv, vanligvis med hjelp av bedriftene de jobber i, sier Lysfjord i pressemeldingen..Prosjektet Akvafleks har fått 2.3 millioner kroner fra Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (DIKU).

Utdanningen

I mer enn 15 år har Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) tilbudt etter- og videreutdanning til havbruksnæringen. 

Over 500 ansatte i næringen har i løpet av disse årene nytt godt av tilbudet, og til sammen fullført over 20 000 studiepoeng.

Ytre Namdal er stor på havbruk - med mange bedrifter og ansatte innen næringen.

I denne regionen bor det omtrent 10 000 mennesker, og om lag 450 personer jobber direkte med akvakultur. I tillegg er svært mange knyttet opp mot leverandør- og servicenæringa,

( VILKÅR )

 
Del saken