Helgeland Smolt sin avdeling Reppen. Anlegget ligger i Rødøy kommune på Helgeland i Nrodland. Nå er det planer om ny avdeling i nabokommunen Meløy.Foto: Pressefoto
Helgeland Smolt sin avdeling Reppen. Anlegget ligger i Rødøy kommune på Helgeland i Nrodland. Nå er det planer om ny avdeling i nabokommunen Meløy.Foto: Pressefoto
Helgeland Smolt sin avdeling Reppen. Anlegget ligger i Rødøy kommune på Helgeland i Nrodland. Nå er det planer om ny avdeling i nabokommunen Meløy.Foto: Pressefoto

Planer om nytt settefiskanlegg i Meløy

Et settefiskanlegg på 20.000 kvadratmeter kan bli en realitet i Nordlands-kommunen.

Helgeland Smolt får opsjon på næringsareal på 57 dekar i Kilvik næringsområde i Meløy kommune i forbindelse med at selskapet vurderer å bygge et helt nytt settefiskanlegg, melder ilaks.no.

Kommunen har gitt selskapet opsjon på tre år for å gjøre nødvendige avklaringer, blant annet konsesjonssøknade, går det fram av saken.

Har flere avdelinger

I fjor søkte Helgeland Smolt har om å få utvide kapasiteten fra 8 millioner settefisk til 12 millioner ved lokaliteten de har i Reppen i Rødøy kommune, som en nabokommune til Meløy.

I tillegg til den 13.000 kvadratmeter store avdelingen i Reppen, har Helgeland Smolt en avdeling i Gildeskål kommune, Sundsfjord smolt. Dette ble oppgradert i fjor.

Begge anleggene produserer stor-smolt, det vil si inntil 500 gram.

Lakseprodusenten Nova Sea på Lovund eier rundt 74 prosent av selskapet. De andre eierne er Selsøyvik Holding, Gildeskål Forsøksstasjon (Gifas) og Lovundlaks.

( VILKÅR )
 
Del saken