IPN står for Infeksiøs Pankreas Nekrose og er en gammel traver i norsk oppdrettsnæring som har forårsaket store tap gjennom flere tiår allerede. Sykdommen er forårsaket av et lite men svært hardført virus som det er vanskelig å ta knekken på.Illustrasjonsfoto
IPN står for Infeksiøs Pankreas Nekrose og er en gammel traver i norsk oppdrettsnæring som har forårsaket store tap gjennom flere tiår allerede. Sykdommen er forårsaket av et lite men svært hardført virus som det er vanskelig å ta knekken på.Illustrasjonsfoto
IPN står for Infeksiøs Pankreas Nekrose og er en gammel traver i norsk oppdrettsnæring som har forårsaket store tap gjennom flere tiår allerede. Sykdommen er forårsaket av et lite men svært hardført virus som det er vanskelig å ta knekken på.Illustrasjonsfoto

Håper å stoppe ny og dødelig IPN-variant

Gjennom nye smitteforsøk jobbes det med å finne nye genmarkører som kan hindre en ny variant av IPN-viruset fra å ramme oppdrettsfisk.

Avlsselskapet Benchmark Genetics avholdt nylig et webinar sammen med Veterinærinstituttet (VI). Der gikk instituttet gjennom bakgrunnen for situasjonen, og selskapet snakket om hvordan de har arbeidet med IPN den siste tiden.

Gjennom forsøk sammen med Veterinærinstituttet (VI) viste deg seg at yngel med genmarkører som skal gjøre dem resistente (QTL-fisk) mot viruset kan rammes av en ny variant av viruset. Forsøk som ble utført av VI og selskapet konkluderte med mer enn 70 prosent dødelighet blant fisk smittet av det nye IPN-isolatet. 

zoomKommersiell direktør i Benchmark Genetics Geir Olav Melingen. 
Kommersiell direktør i Benchmark Genetics Geir Olav Melingen. 

- VI har fått inn en del meldinger om tilfeller med påvist IPN og forhøyet dødelighet. Og slik det er i dag, leverer alle leverandører rogn med QTL-markører for IPN. Så det som skjer med IPN nå, skjer uavhengig av genetikken til laksen, sier kommersiell direktør i Benchmark Genetics, Geir Olav Melingen, til IntraFish.

Slik Benchmark Genetics opplever det, er det snakk om en generell utvikling eller mutasjon av viruset.

- Da vi fikk høre om et IPN-utbrudd fra en av kundene våre, ble vi involvert. Vi tar rutinemessig ut en del fisk og sjekker at QTL-markører finnes i fisken og at det ikke har oppstått feil i produksjonen vår. Den fisken som døde hos kunden vår hadde QTL og skulle derfor vært resistent mot viruset, sier han.

Ny IPN-variant forårsaket omtrent 75 prosent dødelighet

- Vi har også en løpende dialog med VI, samtidig som vi også utfører sekvensering av viruset, og vi har funnet noen forskjeller på IPN-isolatet fra utbruddet og IPN funnet i tidligere sammenhenger. Dette IPN-isolatet er annerledes fra det som brukes i smittetester andre steder, som var basisen for QTL-markørene.

- Arbeidet viser at det er en liten forskjell på isolatene, på cirka tre prosent. Det er blitt foretatt noen smitteforsøk på noen hundre familier. Der kom det frem at det tradisjonelle IPN-isolatet hadde en dødelighet på litt mer enn cirka 30 prosent, mens det nye isolatet medførte en dødelighet på over 75 prosent.

Melingen forteller at Benchmark deretter sjekket den døde fisken for QTL-markører. Funnene tyder på at fisken som døde ikke hadde QTL for det tradisjonelle virus isolatet. Fisken som overlevde hadde den forventede QTL for IPN.

Blant fisken som ble utsatt for det nyere IPN-isolatet, fantes det ikke et slikt mønster som dette.

- Der døde fisken like mye uavhengig av dette gjennom hele smitteforløpet. Det var ingen forskjell på om fisken hadde QTL eller ei.

Jobber videre for å finne nye genmarkører

Den foreløpige konklusjonen til selskapet er at det har oppstått et nytt IPN-isolat, en ny stamme, som er i stand til å omgå QTL og forårsake dødelighet.

- Vi har sett det i felt at det har forekommet. Så blir det for oss i det videre arbeid å søke videre etter mulig genetiske markører. Muligens for å finne andre genmarkører eller biomarkører som gjør at vi kan gjøre et genetisk utvalg mot dette nye isolatet. Dette jobber vi videre med gjennom flere smitteforsøk, sier Melingen.

Han legger til at det er viktig at oppdretterne vet om denne problemstillingen og oppfordrer dem til å få IPN-virus ved eventuelle utbrudd sekvensert, for å se om det er den hissige varianten.

- De må ta en vurdering etter, hva har dette å si for meg. Opp til oppdretterne selv hvordan de vil håndtere det. Viser at det er utrolig viktig å ikke glemme det man gjorde i gamle dager, med hygiene og biosikkerhetsaspekter til stede i produksjonen.

Les flere saker fra IntraFish:

( VILKÅR )
 
Del saken