Webinar: Havbruk2020 går som en fulldigital konferanseFoto: Skjermdump
Webinar: Havbruk2020 går som en fulldigital konferanseFoto: Skjermdump
Webinar: Havbruk2020 går som en fulldigital konferanseFoto: Skjermdump

Digital forskningskonferanse samler 1.100 tilhørere

Forskningsrådet og FHF-konferansen Havbruk 2020 skulle egentlig arrangeres i Bergen i slutten av mars, med 500 deltagere. Denne uken går digitalt, med flere enn dobbelt så mange.

Konferansens opprinnelige dato i Bergen var to uker etter at Norge i praksis stengte ned. En konferanse med 500 deltagere var naturligvis helt utelukket - dermed ble den utsatt og gjort om til heldigital.

Den arrangeres tirsdag og onsdag. Over 100 ulike foredrag skal strømmes, fordelt på flere parallelle sesjoner. Flere av foredragsholderne er med fra «et lite studio» hos Forskningsrådet i Oslo.

Temaet for årets konferanse er «Klima for havbruk?».

Den digitale konferansen ble åpnet av Forskningsrådets toppsjef John-Arne Røttingen.

- Hav er en av fem strategiske områder for Norges forskningsråd, sa han.

De investerer over 2 milliarder kroner i året til forskning og innovasjon knyttet til havbruk. Det er særlig Skattefunn-ordningen pengene går til.

- Havbruksnæringen er nummer to for mottagere av Skattefunn-penger, sa Røttingen.

Forskningsrådets innsats på havområdet er inndelt i fire undertemaer:

  • Rene og rike hav
  • Bærekraftig forvaltning
  • Trygg og sunn sjømat
  • Sikre konkurransedyktige norske sjø- og havnæringer

Verden er full av utfordringer

En av foredragsholderne på åpningsseansen var Sturla Henriksen. Den tidligere toppsjefen i Norges Rederiforbund er nå ansatt i FNs Global Compact.

- Verden er full av utfordringer, sa Henriksen.

Han viste til at verden får stadig flere mennesker, og at vi spiser stadig mer mat, både per capita og totalt.

- Vi spiser mer mat. Siden er ble født er forbruket av kylling blitt tidoblet, sa han.

Og produksjon av mat har mange negative følger.

- Landbruket er en av de største bidragsyterne til klimagassutslipp

Vannmangel

Henriksen tror at tilgang til vann kommer til å bli en begrensende faktor.

- Tilgjengelig ferskvann blir en stadig knappere ressurs.

Mange mennesker bor nå i områder med utfordrende tilgang til vann.

- Bare i India er det noen titalls millionbyer som står i fare for å gå tom for vann. Ikke i løpet av de neste ti årene, men i løpet av noen få år.

( VILKÅR )
 
Del saken