Lysing trives godt i varmere temperaturer og sprer seg nå nordover i Nordsjøen.Foto: Arve Lynghammar
Lysing trives godt i varmere temperaturer og sprer seg nå nordover i Nordsjøen.Foto: Arve Lynghammar
Lysing trives godt i varmere temperaturer og sprer seg nå nordover i Nordsjøen.Foto: Arve Lynghammar

Disse fiskeartene er klimavinnerne

Havforskningsinstituttet har for første gang rangert hvor sårbare de 37 viktigste fiskebestandene i norske farvann er for klimaendringer.

Havforskningsinstituttet har rangert fiskeartene på en sårbarhetsskala. Resultatet viser at 70 prosent av bestandene befinner seg i den positive delen av skalaen, og vil kunne tåle varmere vann. 

I en tale i forbindelse med den internasjonale dagen for verdens hav 8. juni, gjorde havforskningsdirektør Sissel Rogne opp status for havets helse og produktivitet. 

Lysing er klimavinner

Den aller største klimaendringsprofitøren er lysing som sprer seg nordover i Nordsjøen hvor den trives godt nå som temperaturene stiger der, viste Rogne til. Men også skrei, hyse, makrell og sild kommer «godt ut av» at det blir varmere i havet.

- Vi ser at det er noen klare vinnere. Lysingen er en ny og interessant art for oss, som vi forventer blir vanligere i våre farvann fremover, sier forskningsdirektør Geir Huse til NRK.

Men til tross for at noen arter vil tåle varmere omgivelser helt fint, befinner andre seg i faresonen.

- Jeg er bekymret for polartorsken. Den er truet fordi isen vil trekke seg tilbake. Selv om den ikke har så stor kommersiell betydning, er den veldig viktig for økosystemet, sier forskningsdirektøren til kanalen.

Negativt for kysttorsken

Huse påpeker at det forventes en negativ trend for mange av bestandene etter 2050 dersom dagens klimautvikling fortsetter.

Både kysttorsken i sør og torsken i Nordsjøen vil påvirkes negativt av klimaendringer. De tilhører samme art, men lever og gyter i ulike områder. Den nordøstarktiske torsken vil klare seg bedre, fordi temperaturen vil forbli innenfor det den trives med. 

For hysa slår det varme vannet positivt ut på produksjon av yngel.

Når det gjelder rekene i Nordsjøen ser ikke forskerne noen store effekter, og når det gjelder lodda i Barentshavet vil den trekke lenger nord når isen trekker seg tilbake.

Grønngylten som er en varmekjær art, vil ikke bli påvirket av varmere hav.

( VILKÅR )
 
Del saken