WWF krever at produsentene tar plastansvar

WWF Verdens naturfond krever at regjeringen innfører en egen ordning for produsentansvar som omfatter all plast i Norge, i en rapport som overleveres i dag. Målet er å akselerere overgangen til en sirkulær verdikjede for plast, og sørge for at ingen plast havner i naturen, skriver WWF i en pressemelding.

- Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Norge bør være verdensledende på tiltak for å stanse plastforsøplingen, og arbeide for at andre land forplikter seg til det samme gjennom en internasjonal plastavtale. Da er det viktig å rydde i egen bakgård først, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

Andaur påpeker at dagens produsentansvarsordning kun omfatter plastemballasje. WWF krever at det opprettes en egen ordning som gir plastprodusentene og importører ansvaret for hele plastens kretsløp og alle plastprodukter.

På bakgrunn av rapporten stiller WWF seks krav til regjeringen:

  • En nasjonal plaststrategi
  • Oversikt over all plast på det norske markedet
  • At all plast omfattes av produsentansvarsordningen
  • Miljøavgift på ny plast
  • At sirkulære løsninger må lønne seg
  • Fjerne kommunale forskjeller
( VILKÅR )
 
Del saken