Nedgang i antall fiskeegg fortsetter i Repparfjorden

Årlig undersøker Havforskningsinstituttet (HI) fiskeegg i Repparfjorden i Finnmark for å kartlegge gytingen før en eventuell oppstart av sjødeponi i fjorden. I 2019 ble det funnet en ytterligere nedgang i antall egg.

- Målet er å etablere en tidsserie over gytingen i Repparfjorden både før, og eventuelt etter oppstarten av et sjødeponi for gruveavfall her, forteller HI-forsker Terje van der Meeren i en artikkel på instituttets nettsider.

Gyting i deponiområdet

Revsbotn er valgt som referansefjord.

- Dette er en fjord vi antar ikke vil bli påvirket av et sjødeponi i Repparfjorden, sier HI-forskeren.

Rapporten sammenligner resultatene fra 2019 med undersøkelsene gjort i årene før.

- I både Repparfjorden og i Revsbotn fant vi en ytterligere nedgang i antall egg, forteller van der Meeren.

Nedgangen i antall egg kan skyldes variasjoner i for eksempel gytetidspunkt, temperatur, strømforhold og at færre fisk er gammel nok til å bidra til gytingen.

Det ble også i 2019 påvist at gyting har foregått i det planlagte deponiområdet i Repparfjorden.

( VILKÅR )
 
Del saken