Kjøligere temperaturer i Barentshavet har ført til at mengden arktiske dyreplankton- og fiskearter har økt.Foto: Thomas de Lange Wenneck, Havforskningsinstituttet
Kjøligere temperaturer i Barentshavet har ført til at mengden arktiske dyreplankton- og fiskearter har økt.Foto: Thomas de Lange Wenneck, Havforskningsinstituttet
Kjøligere temperaturer i Barentshavet har ført til at mengden arktiske dyreplankton- og fiskearter har økt.Foto: Thomas de Lange Wenneck, Havforskningsinstituttet

Opptur for arktiske arter i Barentshavet

De fem siste årene har temperaturen gått ned, og isen bredt seg utover i Barentshavet. Det har ført til oppgang for enkelte arktiske arter, fastslår ny rapport, melder Havforskningsinstituttet (HI).

Siden 1980-tallet har det vært en betydelig temperaturøkning i Barentshavet, men dette har endret seg de siste fire-fem siste årene.

Kaldere i havet

- Samtidig som det har blitt kjøligere har utbredelsen av havis økt, og iskantsonen har trukket seg sørover siden 2016, konstaterer HI-forsker Per Arneberg.

Havtemperaturene i Barentshavet varierer naturlig. Det vil si at temperaturene over tid går opp og ned.

Oppvarmingen frem mot 2016 hadde betydelige effekter på økosystemet i Barentshavet. Sørlige arter bredde seg nordover, og bestandene av arktiske arter gikk nedover.

Nå viser effektene av den midlertidige nedkjølingen seg.

- Det er observert større mengder av arktiske dyreplankton- og fiskearter etter 2016, sier Arneberg.

De kommersielle fiskebestandene av torsk, hyse, blåkveite og snabeluer er i god forfatning og blir høstet bærekraftig, oppsummerer den nye rapporten.

Nedgang for sjøfugl

Snøkrabben har spredd seg vestover siden 2016.

- Vi antar at snøkrabben har kolonisert det meste av de områdene der det er mulig for den å leve i Barentshavet, men forekomstene i vest og nord er fortsatt for små til å være kommersielt interessante, forteller Arneberg.

Nedgangen i de viktigste sjøfuglbestandene, som for eksempel krykkje og lomvi, har derimot fortsatt, særlig sør i Barentshavet.

- Vi kan ikke konkludere helt sikkert hvorfor dette skjer, men det ser ut til å være knyttet til sviktende næringsgrunnlag.

Barentshavet er i stor grad et rent hav, viser rapporten.

- Vi finner lave nivåer av forurensning og sjømaten som blir produsert fra dette området er trygg, avslutter Per Arneberg.

( VILKÅR )
 
Del saken