STORE FANGSTER: Det er blitt fisket mye kveite langs kysten de siste årene, og fiskerne ber nå forskerne trå til for å sikre at dagens høye uttak er bærekraftig.Foto: Arne Fenstad
STORE FANGSTER: Det er blitt fisket mye kveite langs kysten de siste årene, og fiskerne ber nå forskerne trå til for å sikre at dagens høye uttak er bærekraftig.Foto: Arne Fenstad
STORE FANGSTER: Det er blitt fisket mye kveite langs kysten de siste årene, og fiskerne ber nå forskerne trå til for å sikre at dagens høye uttak er bærekraftig.Foto: Arne Fenstad

Etterlyser enda en gang forskning på kveitefisket

«Det er mye som mangler når det gjelder forskning på kveite», melder Nordland Fylkes Fiskarlag, og ber om initiativ fra Havforskningen.

Dette er ingen ny problemstilling, etter at blant annet fiskernes organisasjoner flere ganger i løpet av fjoråret etterlyste forskning på alle sider ved et stadig økende kystnært kveitefiske. Det gode fisket i seg selv er ikke det skremmende her, men mangelen på bestandsforskning på et fiskeslag der landingene ifølge fylkeslaget har økt med 44 prosent fra 2014 til 2019. Kveite har tidligere vært et svært godt betalt særsyn langs kysten,  men i fjor ble fisket over 2.800 tonn. Og ikke minst understrekes det at fritidsfiskere og fisketurister har tatt sin del, utenom den offisielle statistikken.

Bærekraftig

Også havforskerne har beklaget en laber forskningsinnsats på kveite, men det er uansett nettopp forskerne som igjen får utfordringen med å skaffe det faglige grunnlaget fiskerne mener er nødvendig for å sikre at det fisket som drives er bærekraftig. Kanskje er dagens fiske innenfor forsvarlige grenser, men det ønsker nå fylkeslaget klare svar på gjennom en økt forskningsinnsats.

Åpent fiske

Nordlandfiskerne går i første omgang ikke lenger enn dette. Men det gjorde deres kolleger i Fiskarlaget Nord i fjor, da de mente både kvoteregulering, områdebegrensning og redskskapsbegrensning kunne være aktuelle tiltak i et fiske der uttaket har økt betydelig, men som fortsatt er åpent og ikke kvoteregulert.

 En egen kvote nord for 62-graden kan da være aktuelt, det samme er innrapportering av faststående bruk til Kystvaktsentralen, som for blåkveite- og breiflabbfiske. Norges Kystfiskarlag har tenkt i de samme baner, og legger til et behov for å kontrollere at garnredskaper som brukes er av foreskrevet materiale og har riktig maskevidde.

( VILKÅR )
 
Del saken