SNART KLAR: -Det har tatt tid, men nå er vi snart klar til å markedsføre denne enheten som et sporingsalternativ for leppefiskflåten, sier daglig leder Per Helge Børseth hos Brommeland Elektronikk i Haugesund.Foto: Brommeland Elektronikk
SNART KLAR: -Det har tatt tid, men nå er vi snart klar til å markedsføre denne enheten som et sporingsalternativ for leppefiskflåten, sier daglig leder Per Helge Børseth hos Brommeland Elektronikk i Haugesund.Foto: Brommeland Elektronikk
SNART KLAR: -Det har tatt tid, men nå er vi snart klar til å markedsføre denne enheten som et sporingsalternativ for leppefiskflåten, sier daglig leder Per Helge Børseth hos Brommeland Elektronikk i Haugesund.Foto: Brommeland Elektronikk

Lanserer alternativ til AIS for leppefiskflåten

Et påbud om sporing for alle fiskefartøyer kan være nært forestående. Nå lanseres et alternativ til AIS som kan bli godt mottatt både i fiskeflåten og hos myndighetene.

- Vi har lenge vært skeptisk til bruken av AIS som sporingssystem i den minste flåten. Etter at påbudet for leppefiskflåten kom startet vi derfor et arbeid med å få godkjent en rimeligere sporingsenhet av den typen som allerede brukes i fiskeflåten over 15 meter. Nå er et endelig klarsignal fra Fiskeridirektoratet like om hjørnet, forteller en engasjert Per Helge Børseth, daglig leder i skipselektronikkfirmaet Brommeland i Haugesund.

Ikke ideelt

Børseth kan dermed i første omgang gå ut til leppefiskflåten og annonsere et reelt alternativ til montering av AIS før sesongstart 17. juli. På litt lengre sikt kan imidlertid Haugesund-firmaet sitte med den muligheten også fiskerimyndighetene ønsker seg når debatten om sporing og fangstrapportering i hele fiskeflåten nå for alvor er i gang. I praksis vil et slikt påbud omfatte de fleste fartøyer under 15 meter, og AIS er verken laget for formålet eller spesielt godt egnet.

Ingen antenner

- Sporingsenheten består av en boks på rundt 18 ganger 12 ganger 6 centimeter med kabel for tilkobling til batteri - og det er egentlig det hele. Alt av antenner er i boksen. Prisen vil i utgangspunktet bli 9.950 kroner pluss moms, med fast driftskostnad på 145 kroner pr måned i tillegg for en typisk leppefiskbåt, forteller Børseth, som allerede har salgsbrosjyrene klar.

Lite stråling

Samlede kostnader for den enkelte båt vil variere en del når det skal sammenlignes, men det er grunn til å tro at faktorer som enkel montering og null «avslørende» AIS-spor fra fisket vil telle for spesielt leppefiskflåten. 

Med denne typen sporing er det bare direktoratet som ser hvor båten har seilt, og posisjonsmeldingene dit sendes kontinuerlig. I tillegg har Fiskerlaget Sør nylig tatt opp stråling ved bruk av AIS, der fiskeren ikke bør oppholde seg nærmere VHF-antennen enn en gitt avstand. Et vanskelig krav å overholde på en liten åpen båt. Strålingen med den nye enheten er ifølge Børseth på mobiltelefon-nivå.

zoomPÅ PRØVE: Slik tar den nye sporingsenheten seg ut, ferdig montert. Bildet er tatt under utprøving om bord på Fiskeridirektoratets «Eir» i vinter.
PÅ PRØVE: Slik tar den nye sporingsenheten seg ut, ferdig montert. Bildet er tatt under utprøving om bord på Fiskeridirektoratets «Eir» i vinter.

Dyrt alternativ

- Vi har allerede levert og montert AIS-sporing til en del leppefisk-båter. Men vi har også fortalt om det nye utstyret vi har hatt på gang en tid. En del fiskere har valgt å avvente situasjonen, mens andre har montert AIS og samtidig varslet at de «tar overgang» til fiskerisporing når alt er klart, forteller han.

Da Fiskeribladet omtalte sporingspåbudet for leppefiskflåten i januar var ikke fiskerisporing, også kalt posisjonsrapportering, satellitsporing eller VMS, et alternativ på grunn av kostnadene. Rundt det dobbelte av den nye enheten i innkjøp, og vesentlig høyere drifts- og abonnementskostnader, antyder Børseth.

I Fiskeridirektoratet får Fiskeribladet bekreftet at det nå bare er formaliteter som gjenstår før godkjenningen av den nye sporingsenheten er klar.

Vil variere

 Men også her vil kostnadene variere for hvert enkelt fartøy, blant annet avhengig av om man er innenfor mobiltelefon/GSM-dekning, eller posisjonen må sendes over kostbart satellittsamband. VMS er uansett likestilt med AIS i påbudet til leppefiskflåten, og hos Brommeland satses det nå på at det et parti av de nye enhetene skal være klar for salg med Fiskeridirektoratets plombering om ikke så altfor mange dager.

Fullverdig sporing

- Om hele leppefiskflåten på opp mot 700 fartøyer velger denne løsningen må vi nok regne med litt overtid her hos oss, sier en humoristisk Børseth. 

Men han mener han med et visst korona-forbehold har det meste klart for en god start for denne flåten.

- Fiskerne skal også vite at hvis de kjøper denne VMS-enheten, så har de en fullverdig fiskerisporing for alle farvann på plass om bord. Systemet er basert på GSM og satellittsystemet Iridium. Alt er på forhånd innebygget i samme boks og vi endrer bare abonnementet etter kundens behov, forklarer Børseth.

Har backup

Innvendingene fra blant andre Kystvakten mot AIS har han notert seg, og understreker at manipulering med den nye enheten vil bli en utfordrende affære for brukeren. Settes en bøtte over dette utstyret ser Fiskeridirektoratet umiddelbart hva som skjer på sine overvåkningssystemer, og den plomberte enheten sender sine fortløpende registreringer så snart bøtta måtte bli fjernet.

Dette er i tråd med ønskerfra både Fiskeridirektoratets kontrollører og fra fiskerhold etter vinterens gjentatte rykter om juks med båter og leveranser. Utstyret skal ha spenning tilkoblet døgnet rundt, og den nye sporingsenheten har i tillegg en 24 timers backup innebygget hvis noe skulle skje med den ordinære strømforsyningen. Også det et kritisk punkt for de minste leppefiskbåtene.

zoomUTPRØVING: Å få godkjent en ny sporingsenhet hos fiskerimyndighetene er en komplisert og tidkrevende affære. En del av godkjenningsprosessen i dette tilfellet har vært utprøving om bord på Fiskeridirektoratets kontrollbåt «Eir» under årets vinterfiske.
UTPRØVING: Å få godkjent en ny sporingsenhet hos fiskerimyndighetene er en komplisert og tidkrevende affære. En del av godkjenningsprosessen i dette tilfellet har vært utprøving om bord på Fiskeridirektoratets kontrollbåt «Eir» under årets vinterfiske.

Egen-montering?

- Det er egentlig et krav om at montering av denne typen fiskeriovervåkning skal utføres av autorisert personell. Etter vår oppfatning er monteringen i dette tilfellet så enkel at de fleste fiskere kan ordne det selv. Vi har ennå ikke fått klarsignal fra direktoratet på akkurat det, men håpet er at de skal akseptere en løsning der den som monterer sender inn en liten film av hva som er gjort for godkjenning i ettertid. Slik det tidvis allerede gjøres i korona-tider, sier Børseth.

Han som skipselektronikkforhandler tar ikke opp temaet overfor Fiskeribladet, men for fiskerne gjenstår det å se om leverandørene av de allerede godkjente sporingsenhetene tar utfordringen fra Haugesund-firmaet, eller eventuelt utfordres av sine kunder.

Kravet

 Om kravet og bakgrunnen skriver Fiskeridirektoratet: «Frå 2020 vert det innført eit krav om at deltakande fartøy skal vere utstyrt med typegodkjent automatisk identifikasjonssystem (AIS, klasse A eller B) eller VMS. Dette kravet gjeld for alle fiskarar som driv ervervsmessig fiske i lukka gruppe, open gruppe og fritidsfiskarar. Kravet om posisjonsrapportering vert innført som ein konsekvens av behovet for å kunne gjennomføre kontrollverksemd på ein effektiv måte. I tillegg gir posisjonsrapportar meir presis kunnskap om kvar fisket går føre seg. Noko som gir eit betre grunnlag for forvaltinga av leppefisk og fastsetjing av kvotenivå».

( VILKÅR )
 
Del saken