Regjeringen ber HI omdisponere penger til overvåkning langs kysten

Regjeringen ber Havforskningsinstituttet bruke 75 millioner kroner på utstyr som seildroner og undervannsroboter. Målet er bedre overvåkning av kysten, viser Nærings- og fiskeridepartementet til i en pressemelding.

I 2017 bevilget Stortinget 75 millioner kroner til et nytt kystgående forskingsfartøy. Det viste seg at dette ikke strakk til for å få på plass et godt nok skip. Regjeringen viser til at de nå ber HI om å omdisponere pengene til å kjøpe inn nytt utstyr som kan bidra til forsking og overvåking langs kysten. 

- Det er et teknologiskifte på gang når det gjelder innsamling av marine data. For eksempel kan overvåking av snøkrabbe utføres digitalt, i stedet for å tråle opp krabbene. Dette er både mer effektivt og skånsamt, sier fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen i en melding.

( VILKÅR )
 
Del saken