Vannrensing er en viktig del av et RAS-anlegg. Her fra Fredrikstad Seafood sitt anlegg.Foto: Anders H. Furuset
Vannrensing er en viktig del av et RAS-anlegg. Her fra Fredrikstad Seafood sitt anlegg.Foto: Anders H. Furuset
Vannrensing er en viktig del av et RAS-anlegg. Her fra Fredrikstad Seafood sitt anlegg.Foto: Anders H. Furuset

RAS-leverandøren Eyvi er i ferd med å lande sine første kontrakter

- Vi gleder oss veldig til å komme i gang med prosjekter. Vi har både kapasitet og lang erfaring, sier daglig leder Heidi Kyvik.

Sandefjord-selskapet Eyvi, som består av 12-13 ansatte, ønsker å bli en totalleverandør innen RAS-anlegg, samt levere service og oppfølging knyttet til dette. De kan også levere gjenbruksteknologi for gjennomstrømmingsanlegg.

I gang i fjor høst

Selskapet ble stiftet i august 2019, og har brukt tiden frem til nå på å knytte seg til partnere, bygge opp rutiner og systemer. De jobber også med flere tilbud på ulike anlegg, og er involvert i ulike forprosjekter.

- I vinter lanserte vi servicekonseptet vårt. Det merker vi allerede veldig stor interesse for, sier Kyvik til IntraFish.

zoomHeidi Kyvik er daglig leder i Eyvi. Hun er mye på reise og sjelden på kontoret, men grunnet korona-situasjonen er det snudd på hodet.
Heidi Kyvik er daglig leder i Eyvi. Hun er mye på reise og sjelden på kontoret, men grunnet korona-situasjonen er det snudd på hodet.

Denne delen av forretningen går ut på å tilby både nye og eksisterende anlegg som driver med fiskeproduksjon på land bedre oppfølging på prosess og biologi samt servicetjenester av ulikt omfang.

- Etter prosjektleveranser er det viktig å være til stede, og hjelpe kundene med å optimere anlegget for god og sikker drift. Produksjon med RAS-anlegg er ikke komplisert men krever tid i startfasen, og kompetanse innen blant annet biologi, teknologi, mekanikk og elektro. Servicedelen av virksomheten kan også bidra med ombygging av eksisterende anlegg, sier hun.

Hele startet for seg selv

Eyvi ble etablert av Kyvik og tre kolleger som jobbet i RAS-leverandøren Veolia, som holder til noen hundre meter bortenfor.

- Vi var på et sted i livet hvor valget var gjøre noe videre fra der vi sto, eller fortsette på samme sted. Vi er alle mennesker som liker progresjon, og liker at noe skjer. Derfor valgte vi å gå ut av selskapet, og starte for oss selv.

De fikk med seg to finansielle eiere. De norske investorene Orstad Rådgivning og Dolverhin Holding. Investorene eier 70 prosent, mens de ansatte eier de resterende 30 prosentene av selskapet.

- Vi har veldig fremoverlente eiere, som er aktive og interesserte i at vi skal bli best på det vi gjør, sier Kyvik.

RAS

  • Resirkuleringsanlegg eller RAS (Recirculation Aquaculture Systems) er en type anlegg for fiskeoppdrett på land
  • Inntil 99,9 prosent av vannet i systemet resirkuleres
  • Resirkulering reduserer vannbehovet betraktelig, gir muligheter for bedre energiutnyttelse, gjør det lettere å ta vare på og utnytte avfall, legger til rette for et godt bakterielt miljø. Dette gir grunnlag for en mer kontrollert og forutsigbar produksjon både i ferskvann og sjøvann
  • Over 98 prosent av slammet samles opp
  • De aller fleste nye landbaserte anlegg som bygges i Norge (smolt, stamfisk, rensefisk, o.s.v.) er RAS-anlegg. Tidligere var gjennomstrømmingsanlegg standarden
  • RAS-systemer bygges for en rekke fiskearter over hele verden

Kilder: NTNU, IntraFish og Nofima

Snur seg raskt

Noen måneder etter oppstarten sa betydelig flere fra akvakulturavdelingen i Veolia, tidligere Krüger Kaldnes opp, og kom over til sine eks-kolleger i Eyvi.

- I løpet av desember var vi tolv ansatte. Selv om det er trygt og godt å være del av et stort konsern som Veolia, er det mange fordeler med å være selvstendig som vi er i dag. Vi snur oss raskt rundt og jobber betydelig mer effektivt nå.

- Var det ikke skummelt å si opp jobben og satse selv?

- Markedet er i vekst, og alle har vi fått flere jobbtilbud gjennom årene. Vi har etterspurt kompetanse, og både håper og tror at dette går veldig bra. Jeg angrer absolutt ikke, og sammen er vi en svært dyktig gjeng med over 80 års erfaring fra bransjen, sier Kyvik.

Prosjektdirektør Torgeir Vreim er også veldig glad for valget han tok.

- En kan ikke vente for lenge med å starte for seg selv, om det er det en ønsker. Selv om det ikke er noe hvilehjem, er det veldig gøy å være med på dette.

zoomØyvind Oppheim (nærmest) og Torgeir Vreim i Eyvi trives med å være gründere.
Øyvind Oppheim (nærmest) og Torgeir Vreim i Eyvi trives med å være gründere.

Vil bli totalleverandør

Eyvi har bygget seg opp for å kunne levere komplette anlegg, enten nøkkelferdige anlegg sammen med byggentreprenør, eller som totalentreprise. De tilbyr også utstyrsleveranser og mindre prosjekter til nye og eksisterende kunder. Firmaet bistår også med forprosjekter.

- Det viktigste vi har gjort i startfasen, er å bruke god til på å designe vårt eget konsept rundt RAS-anlegget. Det baseres på trygg og velprøvd teknologi, men med betydelige optimeringer for å ivareta de utfordringer som kan skape uønskede hendelser under drift. Vi er meget godt fornøyd med dette arbeidet, sier Kyvik.

Selskapet produserer ingen fysiske komponenter, men har knyttet til seg en rekke partnere og leverandører for dette. Noen av hovedaktørene er Suez, Stadpipe, Helgevold Elektro og Global Onsite. Samlet har de en gjennomføringskapasitet på over 260 personer.

- Alle samarbeidspartnerne våre har meget god kompetanse og kapasitet og alle har erfaring fra leveranser innen akvakulturbransjen, sier Kyvik.

Hovedfokuset til Eyvi er laks på land, både settefisk, stamfisk og matfisk, men selskapet kan også levere anlegg til andre arter.

Landbasert oppdrett 

Bransjen er fremdeles ganske ung, men teknologiutviklingen og erfaring rundt oppdrett med RAS-anlegg har hatt en formidabel utvikling og tidligere utfordringer og hendelser er nå godt håndtert, mener Eyvi-toppene.

- Selv om vi er et nyregistrert selskap, anser jeg ikke oss som et nytt selskap. Vi har alle jobbet sammen med design og prosjektleveranser i flere år sammen hos tidligere arbeidsgiver, og har lang erfaring med å bygge anlegg, sier Heidi Kyvik. 

Teamet har vært sentrale i leveringen av 16 anlegg i Norge.

Nå er de i ferd med å ansette en egen fiskehelsebiolog. Eyvi har også en stor ressursgruppe utenfor selskapet som de jobber sammen med på ulike fagfelt.

zoomVeolia, hvor Eyvi-folkene jobbet før, har blant annet levert løsninger til Fredrikstad Seafood sitt RAS-anlegg for matfisk - Norges så langt eneste av sitt slag.
Veolia, hvor Eyvi-folkene jobbet før, har blant annet levert løsninger til Fredrikstad Seafood sitt RAS-anlegg for matfisk - Norges så langt eneste av sitt slag.

Langt fra laks - kort til flyplass

Sandefjord ligger nært Tønsberg, rundt halvannen times kjøring sørvest for Oslo. Byen var i sin tid hovedsete for norsk hvalfangst, men har på ingen måte utmerket seg som ny lakseby. Nærmeste laksemerd ligger på flere timers kjøring sørvestover.

- Hvordan er det å drive et RAS-selskap her?

- Vi er vant til å reise, og er veldig mye på farten. Torp flyplass ligger noen få minutters kjøring herfra, og de har daglige avganger til blant annet Bergen, Trondheim, København og Tromsø. Ellers er også Gardermoen flittig brukt. I normale tider er jeg kanskje bare en dag i uken på kontoret, men korona-situasjonen har nå endret litt på det og vi benytter i større grad nettbasert kommunikasjon som også går veldig bra, sier Kyvik.

Effektive i koronatiden

- Hvordan blir dere ellers påvirket av korona?

- Heldigvis er ingen av oss syke. De fleste jobber hjemmefra, men vi regner med å benytte kontoret hyppigere etter hvert. Flere av oss har unger som har hatt hjemmeskole, men det har faktisk gått veldig bra. Vi har gode rutiner, og motiverte ansatte. Siden en sparer litt på reisevei, får vi gjort like mye eller faktisk litt mer enn vanlig, sier Kyvik.

Prosjektene går stort sett som de skal.

- Det tar litt lengre tid å gjennomføre prosjektmøter og for servicedelen får vi per nå ikke besøkt anleggene fysisk. Ellers vil jeg si at det er overraskende høy aktivitet i bransjen, og det er mer enn nok å gjøre.

Håper på kontrakt snart

Eyvi er praktisk talt uten omsetning så langt, kun et par hundre tusen kroner i 2019 knyttet til litt leveranser av utstyr.

- Vi har brukt mye ressurser til å komme på plass på en god måte, og forventer en helt annen omsetning i år og ikke minst neste år. Vi er absolutt med på det som er av konkurranser, og gleder oss over at vi blir oppfattet som et interessant og sultent selskap, sier Kyvik.

De har budsjettert med et lite overskudd i år, med omsetning primært fra mindre prosjekter og service.

- Vi venter å få en eller muligens to mindre kontrakter i år, men flere til neste år.

Jobber med matfiskanlegg

Hun anser konkurransen som sunn og variert.

- På store prosjekter er det vanligvis med fire-fem ulike aktører. På matfisk-prosjekter internasjonalt ser vi flere utenlandske aktører, men også på noen mindre prosjekter i Norge har vi sett aktivitet fra andre europeiske land.

Helt konkret jobber de med et forprosjekt til et matfiskanlegg som skal produsere flere tusen tonn laks per år.

- Dette er et komplett anlegg fra klekking til slakt. Totalt karvolum er på over 30.000 kubikk, og anlegget skal leveres nøkkelferdig.

Mer vil ikke Eyvi-sjefen si om prosjektet på nåværende tidspunkt.

Utvikling og optimering

Det siste halve året har Eyvi-folkene jobbet mye med forberedelser.

- Vi har tenkt nytt, og jobbet mye med å forbedre de kjente, velprøvde løsningene til å bli mer optimale for sikker og effektiv drift på en energieffektiv måte. Her har det vært et forbedringspotensial, sier prosessdirektør Andreas L. Brunstad.

Han sier at de har jobbet særlig med utvikling og optimering med teknologien når anleggene oppskaleres.

- Dagens anlegg er mye, mye større enn hva som ble bygget før. Med betydelig større oppdrettsvolumer i sirkulasjon, må man ha sterk fokus på vannkvalitet, hydraulikk i RAS og kar, logistikk for fisk og folk og ikke minst sikre anleggsdesign og driftsforutsetninger for å unngå H2S og nitrogenovermetning, sier han.

Vurderer giftfri garanti

Giftgassen H2S (hydrogensulfid) har ikke vært en stor utfordring i ferskvannsanlegg. Men ved produksjon i sjøvann og brakkvann og mer intensiv drift har det de siste årene vært noen uønskede hendelser i næringen. Selv små mengder H2S kan føre til en rask massedød.

- Dersom kunden har tett oppfølging fra oss, og anlegget driftes under riktige forutsetninger, har vi vurdert muligheten til å garantere H2S-frie anlegg. For å unngå H2S-hendelser i anlegget er det viktig å tenke flere barrierer i teknologien, men også riktig og sikker drift, dette henger tett sammen, sier Brunstad.

Fleksibelt design

Kyvik sier at de har utviklet et modulbasert RAS-system.

- Det er en skalerbar løsning for både store og små karvolum. Designet gir stor fleksibilitet under drift og ved utsett, lave CO2-konsentrasjoner selv ved høy belastning, og designet har et svært forbedret energiforbruk.

Hun sier at de nå jobber raskere og annerledes enn før.

- Ved at vi tar ansvar for komplett design av anlegget sikrer vi at alle grensesnitt er medtatt og de ulike prosesser snakker godt sammen. Ved å administrere prosjektet og alle leverandører fremdriftsmessig, fjerner vi mye støy på byggeplassen. Dette bidrar til en trygg leveranse for alle involverte i prosjektet. Vi skal levere til riktig tid og til riktig kost, sier hun.

Stor interesse for laks på land

Selskapet jobber for tiden med flere forprosjekter knyttet til matfiskproduksjon av laks på land.

- Vi jobber med to norske prosjekter samt en gruppering som ser på alternativer i Europa, sier Kyvik.

De kunne tatt inn veldig mange flere, om de ønsket.

- Vi har hatt titalls henvendelser på dette. Mange er i veldig tidlig fase, og mangler foreløpig en organisasjon på sin side med riktig kompetanse, tomt og finansiering. For at et prosjekt i denne størrelsen skal lykkes, er det viktig at både kunde og leverandør arbeider tett sammen med sterk kompetanse på begge sider og at kunden har klare målsettinger rundt hva anlegget skal produsere og levere. Vi kan deretter bistå med selve produksjonsplanleggingen og komplett design av prosjektet.

Landbasert blir stort

Hun sier at et forprosjekt for et matfiskprosjekt typisk tar 6 til 12 måneder.

- Hvor mye laks tror dere blir produsert på land om ti år?

- Jeg tør ikke gi noe anslag på dette, men jeg er helt sikker på at landbasert matfiskproduksjon blir veldig stort. I Asia, USA og Europa ser vi en økning i henvendelser og potensielle prosjekter. I Asia jobbes det aktivt fra myndigheter, både nasjonalt og lokalt med å tilrettelegge for tomter og infrastruktur for å utvikle landbasert oppdrett. Også i Norge kan det bli stort, men her har vi fremdeles den sjøbaserte produksjonen som vil være hovedvolumet for matfisk i tiden fremover.

zoomDeler av ledelsen i Eyvi. Fra venstre.: Heidi Kyvik, Torgeir Vreim og Andreas Ligård Brunstad.
Deler av ledelsen i Eyvi. Fra venstre.: Heidi Kyvik, Torgeir Vreim og Andreas Ligård Brunstad.

Les også disse sakene fra IntraFish: 

( VILKÅR )
 
Del saken