Laksefabrikken på Marøya i Trøndelag er klar neste sommer. Her ser vi prosjektleder Eskil Laukvik (til høyre) og FoU-koordinator Ragnar Sæternes, ved byggeplassen.Foto: Marius Fiskum
Laksefabrikken på Marøya i Trøndelag er klar neste sommer. Her ser vi prosjektleder Eskil Laukvik (til høyre) og FoU-koordinator Ragnar Sæternes, ved byggeplassen.Foto: Marius Fiskum
Laksefabrikken på Marøya i Trøndelag er klar neste sommer. Her ser vi prosjektleder Eskil Laukvik (til høyre) og FoU-koordinator Ragnar Sæternes, ved byggeplassen.Foto: Marius Fiskum

Laksefabrikk med «grønn» profil er i god rute

Ved den nye laksefabrikken på Marøya skal det gjenvinnes energi tilsvarende årsforbruket til et par hundre eneboliger.

Laksefabrikken til SinkabergHansen vil kreve mye energi. Men mye av denne kraften vil bli gjenvunnet. Resirkulert effekt er beregnet til hele 2,98 GWh - altså nær tre millioner kilowatt timer per år, går det fram av en pressemelding fra oppdrettsselskapet.

- Når vi investerer i et nytt anlegg, må vi tenke på morgendagens konkurransesituasjon og markedskrav. Foruten ytterligere lavere karbonavtrykk fra næringa, vil de samlede tiltakene også gi mer økonomisk drift. Dette er en naturlig forutsetning for ei framtidsrettet og bærekraftig havbruksnæring, sier prosjektleder i SinkabergHansen, Eskil Laukvik, og FoU-koordinator Ragnar Sæternes i pressemeldingen.

Tekfisk har tidligere omtalt det store byggeprosjektet på Marøya, da spaden gikk i jorda for første gang i 2019. Nå er selskapet PTG er valgt som leverandør av et komplett energianlegg for bærekraftig kjøling og varme til den nye laksefabrikken. 

Første del leveres i oktober i år, og hele anlegget skal være ferdig til sommeren 2021. 

Varmer opp vannet til storvask om kvelden

Storsatsingen ved Nærøysund er et høyteknologisk fiskeslakteri med energikrevende prosesser på totalt 17.000 kvadratmeter. Fra neste år skal opp mot 100.000 tonn laks slaktes og prosesseres årlig. Resirkulert effekt på nær 3 GWh tilsvarer altså årsforbruket til nær 200 norske husstander ved et snittforbruk på 16.000 kWh.

Hver kveld etter endt produksjon skal om lag 90.000 liter varmtvann benyttes til vasking av anlegget, og i løpet av natta skal produksjonshallene tørkes ved hjelp av et tørkesystem for å forhindre bakteriell vekst.

Alt varmtvannet produseres ved å gjenvinne varme fra kjøle- og fryseprosessene i produksjonen. En CO 2 varmepumpe skal benyttes til å gjenvinne overskuddsvarmen fra kjøleanlegget med å øke temperaturen til 70-80°C. Energisystemet leverer også varme for oppvarming av produksjon, kontorlokaler, snøsmelting og til avfuktingssystemet.

Det første i sitt slag

SinaberHansen opplyser videre at laksefabrikken på Marøya er det første lakseslakteriet av denne størrelsen som installerer et rent CO 2 anlegg. Med unntak av ismaskin med ammoniakk, vil hele kjølesystemet benytte CO 2.

Foruten løsningen med CO 2-varmepumpe skal varmeveksling med sjøvann i Nærøysundet være et tredje element for energiøkonomisering. Selskapet opplyser at de har nedfelt målsetning om effektive løsninger for en enda grønnere havbruksnæring, og viser til sitt medlemskap i «Klimapartnere Trøndelag», hvor det overordnede målet er å bidra til at landsdelens næringsliv skal stå best mulig rustet til morgendagens lavutslippssamfunn.

- Samlet vil de ulike tiltakene være et betydelig bidrag for oppfyllelse av FNs bærekraftsmål knyttet til energieffektivisering, mener Laukvik og Sæternes. 

Les også:

Gigantområde i Nord-Trøndelag kan bli leverandør av grønn energi

( VILKÅR )
 
Del saken