Nye MS «Marsali» er det skotske rederiets første nybygg, går det fram av meldingen. Foto: Aas Mek. Verksted AS
Nye MS «Marsali» er det skotske rederiets første nybygg, går det fram av meldingen. Foto: Aas Mek. Verksted AS
Nye MS «Marsali» er det skotske rederiets første nybygg, går det fram av meldingen. Foto: Aas Mek. Verksted AS

Norsk verft har bygget ny, skotsk brønnbåt

Aas Mek. Verksted på Vestnes har levert den nye brønnbåten som skal inn i oppdrettsaktivitet i Skottland.

23. april leverte Aas Mek. sitt nybygg nr. 202, en brønnbåt av typen AAS 1502 ST til det skotske rederiet Migdale Transport Ltd.

MS «Migdale»

Tekniske opplysninger:

  • Lengde o.a : 62,86 m
  • Bredde : 12,00 m
  • Dybde i riss : 5,90 m
  • Lasteromskap. : 1500 m 3
  • Servicefart : 12 knop
  • I maskinrommet er det montert hovedmotor type Wärtsilä 8L20 på 1600 kW ved 1000 rpm, som er tilkoplet et Brunvoll gear og propellanlegg. For best mulig manøvrering er det montert sidepropell forut og akter på 450 kW og 300 kW av type Brunvoll.

  • Alle system, maskineri, overvåking o.l. fjernstyres og logges fra bro via automasjonsanlegg.

  • Strømproduksjon besørges av to stk Nogva Cummins QSK38-DM1 Tier 2, hver på 1044 kW v/1800 rpm, samt et havneaggregat type Nogva Scania type DI 13 75 M på 323 kW.

Dåpen skulle etter planen holdes på Orkenøyene i midten av mai, men er utsatt inntil videre på grunn av koronapandemien, går det fram av pressemeldingen fra verftet.

Migdale Transport Ltd er hjemmehørende ved Bonar Bridge i Skottland, hvor de driver med smoltproduksjon, landtransport av levende fisk og brønnbåttjeneste. Selskapet ble etablert i 2008 og har fra før brønnbåten MS «Migdale», tidligere «Rofisk», som også er bygget av Aas Mek. Verksted. Nye MS «Marsali» er rederiets første nybygg, går det fram av meldingen.

zoomStyrehuset er arrangert med tre operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system, fiskehåndtering med mer. 
Styrehuset er arrangert med tre operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system, fiskehåndtering med mer. 

Godt utstyr båt

Båten er utstyrt og arrangert spesielt for transport av smolt, samt føring av levende fisk i lukket system. Båten er også utrustet med dewater laste- og losse system for ferskvanns behandling av fisken. Nybygget er videre utstyrt med eget ferskvanns produksjonsanlegg med kapasitet på 3000 m3 pr døgn, noe som tilsvarer at den kan fylle lasterommene med egetprodusert ferskvann to ganger i døgnet for bruk i forbindelse med ferskvannsbehandling av fisken for lus og parasitter. Båten er videre arrangert for sortering, avlusing med filter for oppsamling av lus.

Fartøyet er også spesielt konstruert for å kunne trykklosse med en trykkhøyde på opptil 15 m. Dette for å kunne trykklosse direkte til slakteri eller mottakstanker på land.

Lasteroms volumet er på 1500 m 3 fordelt på to lasterom med skyveskott, CO2 strippere og trykk laste- og lossesystem for lukket transport.

zoomBåten har stor og romslig messe og salong-. Båten har stor og romslig messe og salong.
Båten har stor og romslig messe og salong-. Båten har stor og romslig messe og salong.

Bra for mannskapet også

Av pressemeldingen går det fram at det er lugarer for ti personer om bord, alle med egne dusj og toalett.

Båten har stor og romslig messe og salong, bysse, kjøl- og fryserom, vaskerom, garderobe, kaffebar og trimrom til glede for de ansatte.

Styrehuset er arrangert med tre operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle system, fiskehåndtering med mer. 

Brønnbåten er utstyrt med lys og kamera for overvåking av fisken i lasterommet under lasting og transport.

zoomMigdale Transport Ltd er hjemmehørende ved Bonar Bridge i Skottland, hvor de driver med smoltproduksjon, landtransport av levende fisk og brønnbåttjeneste.
Migdale Transport Ltd er hjemmehørende ved Bonar Bridge i Skottland, hvor de driver med smoltproduksjon, landtransport av levende fisk og brønnbåttjeneste.
( VILKÅR )
 
Del saken