Nybygget er designet og utviklet i samarbeid mellom Maritime Engineering i Knarvik og Artic Group i Førde.Illustrasjon: Samlaks
Nybygget er designet og utviklet i samarbeid mellom Maritime Engineering i Knarvik og Artic Group i Førde.Illustrasjon: Samlaks
Nybygget er designet og utviklet i samarbeid mellom Maritime Engineering i Knarvik og Artic Group i Førde.Illustrasjon: Samlaks

Bygger prosessbåt til oppdrettere på Vestlandet

Den nye prosessbåten skal bygges ved Astilleros Balenciaga S.A. i San Sebastian, Spania, og vil ha en lastekapasitet på 600 m3.

Vestlandsoppdretterne Tombre Fiskeanlegg AS i Eikelandsosen, Lingalaks AS i Norheimsund, Austevoll Melaks AS i Austevoll og Eidesvik Laks AS på Bømlo har gått sammen om å bygge en prosessbåt for bløgging og frakting av det volumet som gruppen produserer. Det går fram av en pressemelding fra Samlaks i dag.

Seks bløggelinjer

Til sammen produserer gruppen ca. 40.000 tonn laks i året, og båten skal etter planen håndtere hele slaktevolumet til eierne, går det fram av meldingen. Båten vil i perioder også ha kapasitet til å påta seg eksterne oppdrag.

Båten skal bygges ved Astilleros Balenciaga S.A. i San Sebastian, Spania, og vil ha en lastekapasitet på 600 m3. Fabrikken og prosessutstyret om bord skal leveres av Stranda Prolog AS i Kristiansund og Optimar AS på Valderøy. Båten vil ha seks bløggelinjer, og fabrikken og utstyret er dimensjonert for en slaktekapasitet på rundt 120 tonn laks i timen.

Båt for fremtiden

Både HVM og generatorer i båten er i henhold til fremtidens krav for skipsfarten, såkalt IMO tier III, skriver Samlaks i pressemeldingen. I tillegg vil båten være klargjort for fremtidige hybridløsninger som batteri- og hydrogendrift. Rederiet jobber for øyeblikket med å velge hvilken kombinasjonsdrift fartøyet skal ha ved levering, og opplyser at planen videre er å inngå et strategisk samarbeid med et landanlegg lokalisert i Vestland, blant annet for å skreddersy lossing og slakting av fisken og sikre infrastruktur for lading av batteri.

- Når vi har designet båten har vi tenkt bærekraft, og hatt fokus på å ha så lite miljømessig fotavtrykk som mulig uttaler styreleder i Samlaks AS Ingar Fiskerstrand, i pressemeldingen. Han mener båten vil bidra til reduserte utslipp til luft, i tillegg til mindre svinn, bedret fiskevelferd og redusert smitterisiko gjennom å slakte fisken ved merdkanten og helt lukket transport. 

( VILKÅR )
 
Del saken