Et forskningsprosjekt med fluorescerende lys skal nå gjøre det lettere å identifisere lakseluslarver. Foto: Rasmus Skern-Mauritzen
Et forskningsprosjekt med fluorescerende lys skal nå gjøre det lettere å identifisere lakseluslarver. Foto: Rasmus Skern-Mauritzen
Et forskningsprosjekt med fluorescerende lys skal nå gjøre det lettere å identifisere lakseluslarver. Foto: Rasmus Skern-Mauritzen

Forskerne gir lakseluslarven «refleks» for enklere telling

Nå har forskerne endelig funnet en metode for å skille ut lakseluslarver, ved bruk av fluorescerende lys.

zoomRasmus Skern-Mauritzen er forsker ved Havforskningsinstituttet i Bergen.
Rasmus Skern-Mauritzen er forsker ved Havforskningsinstituttet i Bergen.

- Det er skikkelig kult! smiler Rasmus Skern-Mauritzen gjennom telefonen til Tekfisk. Skern-Mauritzen er forsker ved Havforskningsinstituttet i Bergen.

Forskerne har lenge savnet en metode som effektivt og visuelt skiller lakseluslarven fra plankton og andre organismer i vannprøvene. Nå har forskerne «satt refleks» på larvene. 

Et savnet verktøy

- Dette er et verktøy som har vært etterlyst i mange, mange år, sier Skern-Mauritzen.

Mange har prøvd, men uten gode resultat.

At forskerne nå kan fortelle om suksess, er resultat av målrettet forskning. Eller, mer presist, målrettet forskning som pågår fremdeles.

- Der er fremdeles litt arbeid igjen til det kan publiseres en artikkel, sier forskeren.

Men allerede nå kan Skern-Mauritzen fortelle om lakseluslarver som står ut som syklister med refleks. Forskerne har systematisert larvenes fluorescerende egenskaper mot et stort antall plankton og organismer.

zoomLakseluslarvene fluorescerer på en slik måte at de står tydelig frem i et bilde som ellers kan by på mange andre små organismer og partikler. 
Lakseluslarvene fluorescerer på en slik måte at de står tydelig frem i et bilde som ellers kan by på mange andre små organismer og partikler. 

I løpet av 2020

Artikkelen blir skrevet ferdig i løpet av 2020, av stipendiat Cameron Thompson. Skern-Mauritzen er entusiastisk.

- Jeg må bare fortelle at han har gjort en fantastisk innsats!

Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom norske forskere ved Havforskningsinstituttet, og forskerkolleger fra Færøyene og Skottland. Prosjektet er støttet av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering.

Forskeren håper at de i løpet av 2020 også vil ha gjort forskningen fritt tilgjengelig for alle, noe som også har vært Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering sitt krav for støtte.

zoomLakselusens utvikling fra egg til fullvoksen lus.
Lakselusens utvikling fra egg til fullvoksen lus.

Skotsk opphav

Skern-Mauritzen røper at idéen kom fra en skotsk forsker, som på en konferanse fortalte at det ved bestemte lysfrekvenser var mulig å plukke ut larver.

De norske forskerne klarte ikke fullt ut å gjenskape resultatet, men tente på idéen.

Havforskningsinstituttets gikk inn i en systematisk studie, der den skotske forskeren også ble med videre.

Døde og levende

Prosjektet har rettet seg inn mot både døde, preserverte lakseluslarver og levende larver. 

- Det ligger i prosjektet at vi skal levere en konseptuell prototyp, også for gjenkjennelse av levende larver, sier han til Tekfisk.

Skern-Mauritzen forteller at prosjektet har kommet lengst med de døde larvene. De døde larvene har et bestemt «signal» som er lettere gjenkjennelig, mens de levende larvene ikke fluorescerer fullt så kraftig. Å gjenkjenne levende larver krever mer av utstyret, og forskerne har derfor ikke kommet like langt her.

- Fluorescenssignalet ser også ut til å falle når lusen blir større, mener forskeren.

Det er med andre ord usikkert om metoden kan brukes til å telle lus direkte på fisken.

Lettere og mer presis telling

Mens fluorescensen er sterkere i tidlige larvestadier, er den samtidig konsentrert i mindre områder. Forskeren tror at det kan skyldes at proteinene som fluorescerer er fordelt annerledes enn i det større copopoditt-stadiet.

For forskerne er resultatene av studien uansett kjærkommen. Skern-Mauritzen forteller at selv ved manuell telling kan det være vanskelig å skille lus fra andre organismer, og at bruken av fluorescerende lys ikke bare vil gjøre forskning lettere, men også mer presis.

Ørret og laks

Skern-Mauritzen er tilbakeholden om teknologien, som omfatter lysfrekvenser og filtre, før forskningsartikkelen er sluttført.

- Det er veldig lite som gjenstår, men vi vil være helt sikre før vi løfter på sløret for alle detaljer, sier han.

Forskerne skal nå gjøre unna enkelte oppfølgingsmålinger på lus, fra vill ørret og laks, før de ønsker å gå ut med ytterlige opplysninger. 

zoomLus er et stort problem for oppdrettsnæringen, og Havforskningsinstituttets forskning skal nå gjøre det lettere å identifisere lusen i larvestadiet. Her er to fullt utvokste lus. 
Lus er et stort problem for oppdrettsnæringen, og Havforskningsinstituttets forskning skal nå gjøre det lettere å identifisere lusen i larvestadiet. Her er to fullt utvokste lus. 
( VILKÅR )
 
Del saken