En rapport forteller at rundt 80 prosent av ikke-elektrifiserte anlegg kan nyttiggjøre seg av strøm på ulikt vis. Foto: SinkabergHansen
En rapport forteller at rundt 80 prosent av ikke-elektrifiserte anlegg kan nyttiggjøre seg av strøm på ulikt vis. Foto: SinkabergHansen
En rapport forteller at rundt 80 prosent av ikke-elektrifiserte anlegg kan nyttiggjøre seg av strøm på ulikt vis. Foto: SinkabergHansen

Grønt samarbeid mellom SinkabergHansen og NTE

Kampen om den resterende halvparten av norske oppdrettsanlegg som fremdeles benytter seg av dieselaggregater, hardner til.

zoomRagnar Sæternes er FoU-koordinator i SinkabergHansen.
Ragnar Sæternes er FoU-koordinator i SinkabergHansen.

I et nytt samarbeid vil også havbrukskonsernet SinkabergHansen og energiselskapet NTE utvikle totalløsninger for elektrifisering av havbruksnæringen.

- Vi er med som «krevende kunde» forteller Ragnar Sæternes, FoU-koordinator i SinkabergHansen til Tekfisk.

Kunnskap og ekspertise

Sæternes føler at de virkelig kan gjøre en forskjell, med egen kunnskap paret med NTE sin ekspertise på energi og energileveranse. 

De to samarbeidspartnerne ønsker å bistå hverandre på å utvikle ulike forretningsmodeller der elektrifisering og energiløsninger kan kjøpes som en tjeneste. Også hybridløsninger fra forskjellige leverandører er aktuelle. 

Business case

SinkabergHansen har to aktuelle anlegg som NTE skal kjøre en «business case» på. Et av disse håper vi er elektrifisert til høsten, forteller Sæternes.

Det vil avhenge av om «den krevende kunden» ser at prosjektet når ønsket mål.

Selskapet har fra før et annet anlegg som allerede er elektrifisert. 

zoomEt nytt samarbeid mellom SinkabergHansen og energileverandøren NTS skal utvikle elektrifiseringsløsninger for oppdrettsnæringen. Her fra SinkabergHansens anlegg på Kvaløya.
Et nytt samarbeid mellom SinkabergHansen og energileverandøren NTS skal utvikle elektrifiseringsløsninger for oppdrettsnæringen. Her fra SinkabergHansens anlegg på Kvaløya.

Utfordret energileverandørene

Sæternes har stor tro på at samarbeidet vil gjøre en forskjell i klimaregnskapet. Det er også det eneste regnskapet SinkabergHansen er del av i prosjektet.

- Vi har ikke en økonomisk rolle i dette, understreker FoU-koordinatoren. 

 Under et møte i Fornybarklyngen i fjor utfordret Sæternes energileverandørene på at de burde kunne effektivisere anleggene. NTE tok tak. 

- Vår rolle er å vurdere om løsningene er gode nok for oss og for bransjen, forteller Sæternes.

Trolig vil rundt 80 prosent av anlegg som til nå har gått på dieselaggregat kunne forsynes fra nettet på en lønnsom måte, ifølge en studie Bellona og ABB utførte i 2018.

Flere aktører

Tidligere i år inngikk også Fjord maritime og energiselskapet BKK en samarbeidsavtale for å kunne tilby strømløsninger for næringen.

Salgs- og markedsansvarlig i Fjord maritime, Øyvind Bakke, sa Tekfisk at han trodde alle 1.100 anlegg ville være helelektriske innen fem år.

zoomSamarbeidet innebærer også egne klimagrep for de to samarbeidspartnerne. 
Samarbeidet innebærer også egne klimagrep for de to samarbeidspartnerne. 

Energioptimalisering

Sæternes trekker frem nøkkelord som energioptimalisering ved bruk og produksjon av energi som viktige for næringen enten det er snakk om hybride løsninger eller tilkobling til landstrøm.

- I praksis skal NTE prosjektere, bygge, eie og drifte elektrisk infrastruktur for havbruksnæringen, sier prosjektleder for energitjenester i NTE Jakob Hæhre Krogsrud i pressemeldingen.

300.000 tonn CO2

Det er beregnet at elektrifisering ved oppdrettsanleggene kan kutte 300.000 tonn CO2 årlig. Det tilsvarer utslipp fra 150.000 biler, ifølge studien fra Bellona og ABB.

Ved å gjøre investering i elektrifisering til en tjeneste, håper samarbeidspartnerne å få fortgang i det grønne skiftet.

- Aktørene vil raskere kunne kutte betydelige utslipp på fôrflåtene ved at strøm blir koblet på fra land, og i tillegg løsninger med batteriinstallasjoner og hybridløsninger der det er hensiktsmessig, sier Krogsrud i meldingen.

Kunnskap og erfaring

NTE stiller i prosjektet med kunnskap og erfaring fra tilsvarende landstrømoppdrag og fra serviceoppdrag for næringen.

- Slike løsninger vil bety mindre utslipp av klimagasser og svovel fra eksos, minske støy og vibrasjoner og dermed bedre arbeidsforholdene for de ansatte. Veien til hybrid- og elektriske arbeidsbåter blir også kortere. Båtene kan bruke batteri på merdkanten og lade på fôrflåtene, sier Ragnar Sæternes i meldingen.

Realisere innovasjoner

Gjennom det tverrfaglige samarbeidet Klimapartnere, har både NTE og SinkabergHansen forpliktet seg til grønne kutt, og å arbeide sammen om grønn næringsutvikling. 

- For SinkabergHansen er dette samarbeidet ett av flere elementer i en langsiktig strategi for energi- og miljøtiltak. Tanken er at vårt konsern utnytter sin posisjon til å få realisert innovasjoner av både teknologisk og forretningsmessig betydning sier Sæternes i pressemeldingen.

( VILKÅR )
 
Del saken