To doktorgradsavhandlinger gjort ved Optimar har muliggjort en vaskerobot med maskinsyn og kunstig intelligens, KI. Foto: Optimar
To doktorgradsavhandlinger gjort ved Optimar har muliggjort en vaskerobot med maskinsyn og kunstig intelligens, KI. Foto: Optimar
To doktorgradsavhandlinger gjort ved Optimar har muliggjort en vaskerobot med maskinsyn og kunstig intelligens, KI. Foto: Optimar

Maskinsyn og kunstig intelligens skal vaske fiskefabrikker

To doktorgradsavhandlinger har gitt et prosjekt for robotisert rengjøring hos teknologileverandøren Optimar. Prototyp er klar, og roboten skal være i salg tidlig i 2021.

Emil Dale Bjørlykhaug og Lars Giske er begge ansatte i Optimar, og i forskningsprosjektet «Robotisert vasking av lakseslakteri», har de siden 2016 utviklet et system som også tåler «høy fuktighet og sterke kjemikalier», som det heter i en pressemelding fra Optimnar.

Maskinsyn

Dale Bjørlykhaug disputerte nylig med doktorgradsavhandlingen «Robotic cleaning of fish processing plants - Kinematics, vision, and optimization using artificial intelligence».

Han forteller i pressemeldingen at «genetiske algoritmer optimaliserer prosessen» med maskinsyn og kunstig intelligens, som gjør rengjøringsroboten i stand til å gjøre vurderinger underveis i arbeidet.

Det er maskinsyn, maskinlæring og programmering som har vært Dale Bjørlykhaug sitt ansvarsområde i prosjektet.

Dale Bjørlykhaug har i ettertid jobbet med blant annet artsgjenkjenning av fisk og robotisert bløgging.

Han sier i pressemeldingen at han setter pris på at Optimar er fremoverlent når det gjelder maskinsyn-teknologi.

zoomEmil Dale Bjørlykhaug og Lars Giske har gjort sine doktorgradsavhandlinger ved arbeidsplassen hos Optimar gjennom prosjektet «Robotisert vasking av lakseslakteri». 
Emil Dale Bjørlykhaug og Lars Giske har gjort sine doktorgradsavhandlinger ved arbeidsplassen hos Optimar gjennom prosjektet «Robotisert vasking av lakseslakteri». 

NFR sitt IPHD-program

- Vi fikk ideen om å gjøre noe på robotisert vasking i 2014, da jeg jobbet i SeaSide ved siden av masterstudier. Vi søkte om finansiering gjennom BIA-programmet til NFR, og våren 2015 startet prosjektet. Selv fikk jeg innvilget støtte til å ta doktorgrad i bedrift gjennom NFR sitt IPHD-program for nærings-PhD, og startet som doktorgradsstipendiat i SeaSide i januar 2016, sier prosjektkollega Lars Giske i pressemeldingen.

Lars Giske har levert doktorgradsavhandlingen «Robotic Cleaning of Fish Processing Plants - virtual tools, hygienic design and prototyping». Han jobber som Research Manager i R&D-avdelingen til Optimar.

Prototyp

Giske har jobbet med prototypebygging og design av robotsystemet. En del av dette arbeidet har vært å se hvordan den kan inngå i eksisterende fabrikker og anlegg.

- Vi er altså begge tilknyttet det samme forskningsprosjektet, men har levert individuelle avhandlinger med litt ulikt fokus. Når det er sagt, har vi samarbeidet om flere forskningsartikler, som utgjør mye av avhandlingene, sier Giske.

I hovedsak er det Giske fra Optimar, Bjørlykhaug fra Optimar og NTNU, og deres veiledere fra NTNU, Ola Jon Mork og Olav Egeland, og Trond Løvdal fra Nofima som har samarbeidet i prosjektet.

( VILKÅR )
 
Del saken