Patentstriden mellom Aker Biomarine og Rimfrost gjelder patentene på «Juvel» med hydrolysebasert prosessbehandling av krill.Foto: Aker Biomarine
Patentstriden mellom Aker Biomarine og Rimfrost gjelder patentene på «Juvel» med hydrolysebasert prosessbehandling av krill.Foto: Aker Biomarine
Patentstriden mellom Aker Biomarine og Rimfrost gjelder patentene på «Juvel» med hydrolysebasert prosessbehandling av krill.Foto: Aker Biomarine

Nå selger Aker Biomarine «Juvel»

Selskapet begrunner valget med kostnadene det er å ha en båt liggende ved kai.

Aker BioMarine meddelte onsdag Frostating Lagmannsrett at de ønsker å selge båten Juvel. Beslutningen kommer i kjølvannet av at dommen i rettssaken mellom Aker BioMarine og Rimfrost ennå ikke har falt. Saken handler om rettighetene til teknologien om bord på tråleren. Fabrikken om bord tas nå ut og selskapet vil benytte teknologien på andre måter, heter det i en pressemelding.

Selskapet har hatt båten siden 2017, men har vært forhindret fra å kunne bruke den. Den foreløpig siste utsettelsen av dommen betyr også at tiden blir for knapp til å ferdigstille båten for årets krillfiskesesong.

- Samtidig som Aker BioMarine venter på dom i saken, står verden i en svært utfordrende situasjon som påvirker oss alle - også vårt selskap. I likhet med andre bedrifter har vi behov for å frigjøre kapital for å møte de utfordringene og mulighetene denne situasjonen gir. Det er store kostnader ved å ha en uvirksom båt og det er betydelig kapital som er bundet opp i tråleren. Derfor ser vi oss nødt til å selge den, sier Matts Johansen, administrerende direktør i Aker BioMarine i meldingen.

Kampen om rettighetene til produksjonsteknologien på krilltråleren «Juvel» har pågått i årevis.

( VILKÅR )
 
Del saken