Skreikartet viser funn av skrei på årets tokt.Foto: Havforskningsinstituttet
Skreikartet viser funn av skrei på årets tokt.Foto: Havforskningsinstituttet
Skreikartet viser funn av skrei på årets tokt.Foto: Havforskningsinstituttet

Her er årets skreikart

Den totale mengden fisk i skreitoktets dekningsområde ser ut til å gå noe ned, melder Havforskningsinstituttet.

Årets skreitokt med «Johan Hjort» er nå avsluttet. Mannskapsbytte og koronakarantene gjorde at forskningsfartøyet ikke bare dro på tokt åtte dager senere enn planlagt. De gjorde også toktet «baklengs».

Skreiflo

I Vestfjorden ble det i år observert rekordansamlinger av gytende skrei.

- Den aller kraftigste registreringen ble gjort i Henningsværstrømmen og slike tettheter av skrei har vi ikke observert tidligere. Også ved Røst ble det observert ei imponerende «skreiflo», heter det i en melding fra Havforskningsinstituttet.

Mesteparten av skreien på innersida av Røst og Værøy og i Vestfjorden stod i disse to konsentrasjonene. På yttersida med Røstbanken, Vesterålsbankene og noen av bankene i Troms stod fisken langt mer spredt.

Virtuelt møte

Totalt sett ser resultatene fra toktet ut til å være noe lavere enn fjorårets innsig. Det er også betydelig lavere enn hva som var forventet ut fra fjorårets bestandsberegning, skriver Havforskningsinstituttet. 

Etter påske vil resultatene fra toktet bli benyttet av en internasjonal arbeidsgruppe i regi av det internasjonale havforskningsrådet ICES. Årets møte blir det første «virtuelle» møtet for arbeidsgruppen som laget sin første bestandsberegning for torsk i Barentshavet så tidlig som i 1960. Bestandsberegningene som lages benytter også informasjon fra fangstene av torsk og fra flere andre vitenskapelige forskningstokt. Disse bestandsberegningene vil danne grunnlaget for kvoterådene for 2021. 

Den spesielle situasjonen med en pågående pandemi bør ha liten innflytelse på rådgivingen for kvoteåret 2021, mener Havforskningsinstituttet.

( VILKÅR )
 
Del saken