Karet der UVC-behandlingens innvirkning på laksefisken ble testet. Tre UV-kilder i senter av karet. Foto: Havforskningsinstituttet
Karet der UVC-behandlingens innvirkning på laksefisken ble testet. Tre UV-kilder i senter av karet. Foto: Havforskningsinstituttet
Karet der UVC-behandlingens innvirkning på laksefisken ble testet. Tre UV-kilder i senter av karet. Foto: Havforskningsinstituttet

Solbrent laks var resultatet da forskerne skulle ta knekken på luseegg

Ikke alle forsøk konkluderer slik man ønsker. Det fikk forskere ved Havforskningsinstituttet erfare da de skulle teste ultrafiolett stråling i kampen mot lakselus.

Forskerne og oppdrettsnæringen leter hele tiden etter den beste måten å ta knekken på lakselusen. Ikke alle metoder vil være skånsom mot fisken, og det er derfor viktig at det forskes på grenseverdiene. Forskere fra Havforskningsinstituttet har siden 2017 hatt en slik metode under lupen.

zoomForsker Frode Oppedal ved Havforskningsinstituttet. 
Forsker Frode Oppedal ved Havforskningsinstituttet. 

- Metoden i seg selv er en god idé, sier Frode Oppedal, prosjektleder og en av Havforskningsinstituttets forskere ved avdelingen for dyrevelferd til Tekfisk.

Sterilisering med lys

Han har nettopp avsluttet papirarbeidet på prosjektet «Potensiell bruk av lysteknologi til sterilisering av lakselusegg i merder». Prosjektet har hatt støtte fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering, FHF, og er utført ved Havforskningsinstituttets forskningsstasjon i Matre. Universitetet i Melbourne har vært samarbeidspartner.

Denaturering av DNA-et

I prosjektet ble lakselusegg utsatt for kortbølget ultrafiolett stråling.

- UVC-stråling denaturerer lusens DNA, sier forskeren til Tekfisk.

I praksis betyr det at luselarvene ikke utvikler seg normalt gjennom nauplius stadiene og videre til kopepoditter av lus som kan feste seg på laksen. Selv om eggene ble klekket, var DNA-et såpass skadet at luselarvene døde.

zoomUVC-behandlingen av lakseluseggene ga også «solbrent» hud på fisken.
UVC-behandlingen av lakseluseggene ga også «solbrent» hud på fisken.

Oppedal forteller at eggene kommer ut av lusen i en remse, omtrent som pølser på en pølsefabrikk. Eggene henger bak hunnlusen i eggstrenger og utvikler seg der frem til klekking. Når moderlusen henger på fisken er lakseluseggene eksponert og sårbare. Tiden hvor eggene henger på moderlusen er avhengig av temperatur i vannet og tar omtrent sytten dager på 6 grader Celsius og bare 4 dager ved 18 grader Celsius.

Bestråling med ulik intensitet

Forskerne plukket eggstrenger fra hunnlus og bestrålte disse fra ulike avstander og over ulik tid for å gi dem ulike doser. Resultatet var i seg selv en suksess, og viste at bestråling av egg satte en stopper for larveutviklingen.

De første forsøkene viste hvilke doser som måtte til.

Da forsøkene skulle overføres til lus på levende fisk, ble resultatet nedslående.

Solbrent laks

Forskerne så tegn til at fiskens hud ble skadet, og de fant også øyenskader etter UVC-strålingen. Laksen ble rett og «solbrent».

Det var de samme dosene som ble testet på fisken, som også var blitt testet på luseeggene. Disse dosene var forskerne sikre på at virket på luseeggene.

De to publiserte vitenskapelige forskningsartiklene konkluderer med at kortbølget ultrafiolett lys ikke er egnet for direkte bruk i merd.

- Gamle data ga indikasjon på at fisken kunne ta skade av UV-stråling, men prosjektet har gitt viktige data om hvor grensen går, sier Oppedal.

zoomHos lakselusene er hunnene størst. En fullvoksen hunnlus kan bli større enn én centimeter. I tillegg har hunnlusa eggstrenger der hun oppbevarer eggene, og de kan bli opptil fem centimeter lange.
Hos lakselusene er hunnene størst. En fullvoksen hunnlus kan bli større enn én centimeter. I tillegg har hunnlusa eggstrenger der hun oppbevarer eggene, og de kan bli opptil fem centimeter lange.

Laksenfikk også andre skader

Forskerne gjorde også forsøk bare på selve fisken, for å se hvor mye UVC-stråling som måtte til før laksen ble skadet. Det viste seg at UVC-nivåene som ga skader på hud og øyne, var lavere enn nivåene som tok knekken på luseegg.

Laksen fikk også sekundærskader ved at de skrapet seg i bunnen av karet, trolig på grunn av at lusen var irritert.

zoomLakselusens utvikling fra egg til fullvoksen lus.
Lakselusens utvikling fra egg til fullvoksen lus.

Bestrålt på begge sider

I testkarene svømte fisken forbi UVC-kildene i stort sett samme avstand, og like mye på hver side. Retningen i vannstrømmen ble endret jevnlig for å gi lik eksponeringstid på begge sider.

Tekfisk spør om forskningen kan brukes i andre sammenhenger.

- Dette er kanskje noe industrien kan jobbe videre med, mener Oppedal.

Kan kanskje brukes i avløpsvann

Oppedal ser for seg at metoden kan brukes i forbindelse med behandling av avløpsvann i brønnbåt etter avlusingsprosedyrer. Der kan UVC-bestråling ta knekken på lakselusegg i vannet, i kombinasjon med mer grovmaskede filtre.

Om UVC bestråling vil kunne ta knekken på lakseluslarver i seg selv er ikke undersøkt. Muligens er larvene mer hardføre.

( VILKÅR )
 
Del saken