TIDLIGERE TOKT: Kolmule fra bunntrål under økosystemtoktet i 2018. Nå blir data fra blant annet dette toktet viktig i kolmuleforskningen.  Foto: Erlend Astad Lorentzen7Havforskningsinstituttet
TIDLIGERE TOKT: Kolmule fra bunntrål under økosystemtoktet i 2018. Nå blir data fra blant annet dette toktet viktig i kolmuleforskningen.  Foto: Erlend Astad Lorentzen7Havforskningsinstituttet
TIDLIGERE TOKT: Kolmule fra bunntrål under økosystemtoktet i 2018. Nå blir data fra blant annet dette toktet viktig i kolmuleforskningen.  Foto: Erlend Astad Lorentzen7Havforskningsinstituttet

Det eneste toktet på kolmule i år er avlyst

- Man trenger ikke være rakettforsker for å forstå at det har en betydning, sier bestandsansvarlig Åge Høines ved Havforskningsinstituttet.

Denne uka ble det klart at instituttet kansellerer flere tokt, deriblant det eneste kolmuletoktet i 2020. 

- I gitte situasjoner kan det være kritisk at ett tokt ryker. For kolmule er det viktigere enn noen av de andre bestandene siden det bare er et tokt i året der toktindeksen går direkte inn i bestandsberegningen, sier Åge Høines, bestandsansvarlig for kolmule ved Havforskningsinstituttet. 

Likevel mener han at det var riktig å kansellere toktet, som skulle startet forrige uke. 

- Vi ville selvsagt gjerne hatt toktet, men vi vil ikke ha et resultat som gir et dårlig estimat. Det kan være verre enn ikke å ha et estimat i det hele tatt, sier Høines.

Riktig avgjørelse

Spania og Nederland bestemte seg nemlig tidlig for å kansellere sine deler av det internasjonale kolmuletoktet. Dermed var Havforskningsinstituttet og det irske fartøyet som også skulle delta, helt på grensen til å gjennomføre et godt tokt. 

Når man legger til at toktet skulle foregå vest av Irland, er det lett for Høines å stille seg bak avgjørelsen til ledelsen. 

- Om vi hadde fått en uforutsett hendelse og måtte i land i Irland: Hvordan ville vi kommet hjem i den situasjonen Norge og Europa er i nå? Det er ikke gitt at flyene går og ikke sikkert vi hadde sluppet i land en gang, sier Høines. 

Famler ikke i blinde

Høines forteller at de ikke ventet noe «revolusjonerende» fra kolmula i år.

- Vi vet at bestanden går ned. Det er ingen store årsklasser på vei inn, og vi venter ikke at hele bestanden plutselig forsvinner eller at den blir dobbelt så stor.

Havforskerne har også andre data å lene seg på, både fra fiskeriene og andre tokt. 

Kolmule er tatt inn som en del av fangstprøve-lotteriet, som er med på å gi sikrere bestandsberegninger. Økosystemtoktet i mai og makrelltoktet i juli gir også data inn i kolmuleforskningen. 

- Vi føler oss ganske trygge på at dette skal gå bra. Vi famler ikke i blinde, fastslår Høines, 

Hvor stor usikkerheten vil bli i datagrunnlaget for kvoterådet er altfor tidlig å si noe om nå.

- Men jeg kan si at den nok går opp. I praksis er det slik at når usikkerheten går opp, bør man egentlig være litt mer forsiktig, men det er helt umulig å si hvordan dette vil virke inn på rådgivningen i høst.

- Viktig å følge anbefalinger

Kolmule er en av artene der kyststatene sliter med å blir enige om fordelingen seg i mellom. Siden hvert land setter kvoten de mener de har krav på, har dette ført til at totalfangsten ligger over totalkvoten som er satt etter kvoterådene fra havforskerne. 

Høines er forsiktig med å gå inn på denne problemstillingen, men sier at det generelt er viktig at statene blir enige. 

- Om de fisker godt over anbefalingene, går det bare en vei. Når usikkerheten er større, er det ikke noen god løsning å fiske mer enn det som er anbefalt. 

Dårlig eller intet

Høines mener altså at et dårlig estimat kan være verre enn et hull i tidsserien. Han viser til at i 2010 fikk de et dårlige estimat fra toktet, og at dette førte til en praktisk talt null-anbefaling for 2011

Siden har de valgt å utelate 2010 fra tidsserien. 

- Det er ikke godt å si hvilken retning det går hvis man putter inn noe i modellen som viser seg å være helt galt. 

Lenge til fasit

- Hvor lenge drar man med seg hull i tidsserier? 

- Ett enkelt år trenger ikke ha de mest dramatiske følgene, men det kan ha det om det skjer veldig mye med bestanden akkurat det året. Det vet vi ikke før vi har fasiten. 

- Får dere det på neste års tokt? 

- Nei, men vi vil i alle fall se om oppfatningen man hadde var riktige. 

Kolmuleansvarlige skulle selv vært med på toktet, men sitter i stedet på hjemmekontor. 

- Nå holder jeg på med andre ting. Det er ikke vanskelig å finne på noe. I praksis kan jeg forske hvor som helst. Det er en kjedelig situasjon, men vi må prøve å gjøre det beste ut av det. 

( VILKÅR )
 
Del saken