Vil forsøke å opprettholde oppfølging av nybygg og ombygginger

I en pressemelding opplyser Sjøfartsdirektoratet at de sammen med Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap (DSB), jobber for å opprettholde oppfølgingen av nybygg, ombygginger og innflagginger.

Benytter bilde- og videodokumentasjon

«Direktoratets inspektører gjennomfører i utgangspunktet ikke fysiske tilsyn slik situasjonen er nå. Derfor vil direktoratet inntil videre basere godkjenninger på mottatt dokumentasjon, og i økt grad benytte bilde og videodokumentasjon», heter det i meldingen.

Informerer verftene

Direktoratet viser videre til at de vil kommunisere gjeldende rutiner til aktuelle verft, og at DSB også har etablert nye rutiner og går heller ikke på fysiske tilsyn. 

«DSB vil basere sine tilsyn på dokumentkontroll i form av samsvarserklæring for prosjektering og utførelse av maritime elektriske anlegg, samt underlagsdokumentasjon som gjør det mulig å vurdere om kravene i forskrift om maritime elektriske anlegg er ivaretatt», skriver Sjøfartsdirektoratet.

( VILKÅR )
 
Del saken