Her ser vi Storbritannias helsedirektør, Dame Sally Davis, vaksinerer en settefisk med 0,05 milliliter vaksine i buken på fisken, under oppsyn av daværende matminister Jon Georg Dale (Frp).Arkivfoto: Fridgeir Walderhaug
Her ser vi Storbritannias helsedirektør, Dame Sally Davis, vaksinerer en settefisk med 0,05 milliliter vaksine i buken på fisken, under oppsyn av daværende matminister Jon Georg Dale (Frp).Arkivfoto: Fridgeir Walderhaug
Her ser vi Storbritannias helsedirektør, Dame Sally Davis, vaksinerer en settefisk med 0,05 milliliter vaksine i buken på fisken, under oppsyn av daværende matminister Jon Georg Dale (Frp).Arkivfoto: Fridgeir Walderhaug

Dobling i antall omsatte PD-vaksiner så langt i 2020

Ifølge den ferskeste vaksinestatistikken fra MSD Animal Health fikk 10,4 millioner laks multivaksine i februar. Det er 1,4 millioner færre laks enn samme måned i 2019.

Det kommer også frem at salget av PD-vaksiner er mye høyere enn i vintermånedene i tidligere år. 

- Statistikken for multivaksine viser lavere omsetning enn noen februar måned de siste ni årene, sier Hilde Mosand, Nordisk markedssjef i MSD Animal Health i en pressemelding fra selskapet. 

zoomMarkedssjef Hilde Mosand i MSD Animal Health
Markedssjef Hilde Mosand i MSD Animal Health

Det legges til at det hittil i år er omsatt 38,3 millioner doser flerkomponentvaksine. De første månedene i 2019, ble det omsatt 40,7 millioner doser de første to månedene. 

- Den løpende statistikken (MAT) viser salg av multivaksine på 378 millioner doser de seneste 12 månedene, opp fra 355 millioner doser i foregående tolvmånedersperiode i 2018/19 og fra 338 millioner i tilsvarende periode 2017/2018. Så det selges mer multivaksine enn noen gang, sier Mosand. 

Flerkomponentvaksine er registrerte vaksiner som rapporteres i Farmastat, og som inneholder beskyttelse mot furunkulose, vibriose, kaldtvannsvibriose, vintersår og virussykdommen IPN. Multivaksiner kan også inneholde komponenter for immunisering mot PD. 

Salget av vaksiner mot andre sykdommer som yersiniose og ILA kommer i tillegg til vaksinene nevnt over.

Økt vaksinering mot PD i Norge 

I februar ble det solgt 9 millioner doser vaksiner med PD-komponent, mens det ble solgt 5,6 millioner doser i februar 2019. Så langt i år er det omsatt 15,4 millioner doser, som er en dobling fra tilsvarende periode i fjor. Da ble det solgt 7,7 millioner doser PD-vaksine i Norge, ifølge selskapet. 

MSD Animal Health opplyser om at vaksiner mot PD kan gis separat eller som del av flerkomponentvaksinen.

- Den løpende statistikken viser økning i PD-vaksineringen også de seneste tolv månedene. Det er på nivå med økningen i salget av multivaksine. Så det vi ser nå er en utflating mellom månedene, at salget spres noe mer enn tidligere år. Det kan skyldes flere forhold. Økt bruk av RAS-anlegg og satsing på større smolt er trolig trender som påvirker tidspunktet for vaksinering, sier Mosand i meldingen. 

Det legges til at det løpende gjennomsnittet viser et salg på 19 millioner doser PD-vaksine de seneste 12 månedene. Det er en økning fra 128,3 millioner doser i tilsvarende periode fra 2018 til 2019. 

Les også:

( VILKÅR )
 
Del saken