«Johan Hjort» på skreitoktet utenfor Lofoten i fjor. Fotografert av styremann Rune Ervik om bord på «Fjellmøy». I år blir toktet kortere. Foto: Rune Ervik
«Johan Hjort» på skreitoktet utenfor Lofoten i fjor. Fotografert av styremann Rune Ervik om bord på «Fjellmøy». I år blir toktet kortere. Foto: Rune Ervik
«Johan Hjort» på skreitoktet utenfor Lofoten i fjor. Fotografert av styremann Rune Ervik om bord på «Fjellmøy». I år blir toktet kortere. Foto: Rune Ervik

Koronaviruset forsinker skreitoktet

«Johan Hjort» skulle lagt ut på tokt forrige fredag. Nå håper toktleder Knut Korsbrekke å være i gang onsdag denne uken.

Havforskningsinstituttet jobber hardt for å gjennomføre alle planlagte tokt, til tross for store problemer på grunn av koronaviruset. 

Måtte sørover

Tromsø har innført et karantenepåbud for reisende fra Sør-Norge, som må sitte 14 dager i karantene når de kommer til ishavsbyen. Dette gjør at Havforskningsinstituttet fikk problemer med å få mannskap og teknisk personale om bord i forskningsfartøyet. 

Båten er nå på vei sørover til Trondheim, med beregnet ankomst onsdag. Da er planen å starte toktet samme dag. 

- Det er snakk om elleve mennesker i teknisk personale. Hvor stort mannskapet blir, har jeg ikke oversikt over, sier toktleder Knut Korsbrekke ved Havforskningsinstituttet. 

Større usikkerhet

Konsekvensen av at de starter senere enn planlagt er at de parallelle kursene de skal ta kommer litt lenger fra hverandre. Dermed får de ikke like god dekning. 

- Da får mengdeindeksene fra toktet en større usikkerhet enn det som var planlagt, sier Korsbrekke. 

- Hvilke konsekvenser kan det få for neste års kvoteråd? 

- Jeg har lyst til å se hva usikkerheten blir, og det vet vi når vi er ferdige, sier Korsbrekke. 

Han legger til at det er ulike måter å håndtere usikkerheten på, men at dette er opp til arbeidsgruppen. Han legger også til at alt kobles til forvaltningsmål og føre-var-prinsippet. 

- Den forventede reaksjonen fra ansvarlig forvalter når bestandsberegningen har en større usikkerhet, er at man holder noe igjen. 

( VILKÅR )
 
Del saken