FUNKSJONELL OG FLOTT: - Mål nummer en er å få frem en så funksjonell båt som mulig ut fra de krav som rederen har til den nye båten sin. Mål nummer to er at skal være flott å se på. Her «T.A. Senior», designet av Seacon i Måløy.Foto: Jon Eirik Olsen
FUNKSJONELL OG FLOTT: - Mål nummer en er å få frem en så funksjonell båt som mulig ut fra de krav som rederen har til den nye båten sin. Mål nummer to er at skal være flott å se på. Her «T.A. Senior», designet av Seacon i Måløy.Foto: Jon Eirik Olsen
FUNKSJONELL OG FLOTT: - Mål nummer en er å få frem en så funksjonell båt som mulig ut fra de krav som rederen har til den nye båten sin. Mål nummer to er at skal være flott å se på. Her «T.A. Senior», designet av Seacon i Måløy.Foto: Jon Eirik Olsen

Båtdesign er et kompromiss på lengder

- Lengdegrensene gir oss utfordringer når vi skal tegne nye fiskebåter, men vi må jo bare følge dem.

Båtdesigner Roy Hauge i designselskapet Seacon i Måløy har vært med på å designe noen av de mest omtalte fiskebåtene i kystfiskeflåten de siste årene. Båtene er bygd med vesentlige hensyn til lengdebegrensninger.

  • 14,99 x 8 meter: «T.A Senior» til Akkarfjord i Finnmark. Den største 15-metringen som er bygd. Båten er 16,5 meter høy, altså 1,5 meter høyere enn lang. Søsterskipet etter samme design, «Ragnhild Kristine», ble bygd etterpå.
  • 20,99 x 10 meter: «Fay», nybygg til Averøy som forliste utenfor Finnmark tidlig i vinter i forbindelse med at luker ikke ble lukket slik at det kom vann inn i båten. Forliset granskes fortsatt.

Hindrer grønt skifte i kyst

Det var fisker Berner Nygård fra Napp som nylig hevdet at lengdegrensene på fiskebåter hindrer et grønt skifte i kystfiskeflåten og at det bygges båter uten gode og riktige proporsjoner takket være Finnmarksmodellens urokkelig krav om lengdebegrensninger mellom flåtegrupper.

- Vi etterkommer alle krav og grenseparameter som berører byggingen, for eksempel, båtlengde tilknyttet en fartøygruppe, bruttotonnasje som avgjør krav til sertifikater og maksgrense på 500 kubikkmeter RSW-tanker på kystfiskebåter, sier båtdesigner Roy Hauge. 

 - Mål nummer en er å få frem en så funksjonell båt som mulig ut fra de krav som rederen har til den nye båten sin. Mål nummer to er at skal være flott å se på. Vi må nok innrømme at det er flere kompromiss ute og går underveis, noe som kan gå ut over det at båten skal se fin ut, sier Hauge.

Mål nummer en er å få frem en så funksjonell båt som mulig ut fra de krav som rederen har til den nye båten sin. Mål nummer to er at skal være flott å se på

Skipsdesigner Roy Hauge, Seacon, Måløy

Sikkerheten kommer først

Hauge vil ikke si at lengdebegrensingene går ut over sikkerheten når båter blir høyere og breiere enn normalt innenfor sine lengdegrupper. Uansett er det stabilitetsprøver som skal avgjøre dette. En større båt er naturligvis sikrere enn en mindre båt, sier Hauge.

Hauge sier han ikke kjenner til det med drivstofforbruk når båtene blir breiere og høyere enn det som er vanlig for lengden, men innrømmer at skrog med optimalisert design for lavt energiforbruk, ikke er et sentralt tema i valg av utforming av en fiskebåt i kystflåten som i havfiskeflåten.

zoomFORLISTE: Forliste «Fay» fra Kristiansund stanger opp i den lengste gruppa i kystflåten med sine 20,99 meter. Høy og bred er andre ord som brukes om båten.
FORLISTE: Forliste «Fay» fra Kristiansund stanger opp i den lengste gruppa i kystflåten med sine 20,99 meter. Høy og bred er andre ord som brukes om båten.

Politikk i lengden

Hauge er innforstått med at lengdegrenser på fiskebåter er politikk knyttet opp mot å ha en differensiert fiskeflåte i ulike størrelser. Han ser ikke for seg at en båt nødvendigvis ville måtte bli større om den ble lengre enn de lengdegrenser som gjelder i dag og skiller flåtegrupper.

- Med en friere lengdegrense, kan det jo tenkes at enkeltbåter hadde blitt smalere og at bruttotonnasjen ikke ble større som for en båt slik den bygges opp mot dagens lengdegrenser. - Vi fikk jo en slik grenseoverskridelse da 28-meters lengdegrensa forsvant for kystfiskebåter for noen år siden. «90-fotingene» fra den tida er blitt større i nybyggingen som har skjedd etter at den grensa falt, men utvidelsen av arealet har vært nødvendig for å få bedre effekt av fiskebåten, sier Hauge. 

Like breie - veldig forskjellige

Forskjellen mellom en fri lengdegrense og bundet lengdegrense kommer tydelig fram på et par nybygg:

«Jens Kristian», som fullføres ved Stadyard på Raudeberg etter ha blitt delvis bygd ved et konkursrammet polsk verft, er 48 x 9 meter. Til sammenligning er kystfiskebåten «T.A Senior», 14,99 x 8 meter. Altså to båter som er nesten like breie men hvor den ene er over tre ganger så lang som den andre. Begge båtene tilhører rederi i Finnmark.

( VILKÅR )
 
Del saken