Bygging av Tytlandsvik Aqua som ligger i Ryfylke og har kapasitet til å produsere 3.000 tonn med postsmolt for levering til matfiskanlegg.Foto: Øyvind Sætre/ Akva Group
Bygging av Tytlandsvik Aqua som ligger i Ryfylke og har kapasitet til å produsere 3.000 tonn med postsmolt for levering til matfiskanlegg.Foto: Øyvind Sætre/ Akva Group
Bygging av Tytlandsvik Aqua som ligger i Ryfylke og har kapasitet til å produsere 3.000 tonn med postsmolt for levering til matfiskanlegg.Foto: Øyvind Sætre/ Akva Group

Anslår at én million tonn laks vil bli produsert på land

Det vil skje løpet av 10-15 år, ifølge konsernsjef Knut Nesse i Akva Group.

Tallet på én million tonn atlantisk laks er et estimat basert på prosjekter som vil være kontraktsfestet, om ikke nødvendigvis startet, i år 2030. I tillegg kommer en forskyvning på fem år: Tre års byggetid og inntil to års produksjon.

- Innen utgangen av 2020 vil tre til fem prosjekter få det finansielle på plass, hvis da ikke prosessene stopper opp på grunn av korona-viruset. Men tre-til fem prosjekter vil gi en dominoeffekt, sier Nesse til IntraFish. Han presenterte tallet fra podiet på konferansen North Atlantic Seafood Forum i Bergen på torsdag i forrige uke.

zoomKnut Nesse, konsernsjef i Akva Group
Knut Nesse, konsernsjef i Akva Group

Stort prosjekt på gang

- Hvilke prosjekter er det du tenker på?

- Kjempeanlegget til Atlantic Sapphire i Florida i USA er allerede offentlig kjent. Men du må kontakte de enkelte selskapene; jeg vil ikke uttale meg på deres vegne, sier Nesse.

IntraFish meldte 5. mars om Nordic Aqua Partners (tidligere Seafood Dragon) som har planer om å bygge et landbasert anlegg for matfiskproduksjon av atlantisk laks ved havne- og millionbyen Ningbo, litt sør for Shanghai i Kina. Finansieringen er fortsatt ikke helt på plass. Akva Group har hovedkontrakten og er sjøl aksjonær.

Nesse er temmelig sikker på at finansieringen skal gå i orden.

- Dette er en stor og strategisk viktig kontrakt for oss. Den er på rundt 500 millioner kroner. Vi skal også investere i selskapets egenkapital med 3,1 millioner euro, sa Nesse i februar i forbindelse med selskapets presentasjon av kvartalstall.

Lang fartstid på Kina

Nesse har fartstid på Kina fra tidligere. Han er én av få nordmenn som har vært i toppen av internasjonalt næringsliv. Han er for eksempel tidligere konsernsjef i den multinasjonale fôrgiganten Nutreco, som har virksomhet blant annet i Kina. I Nutreco ble han etter hver å jobbe mye med landbasert fiskeoppdrett. Tidligere har han dessuten bodd med familien i Kina i to år, da som økonomidirektør i et stålverk.

Han har jobbet fem år i stålindustrien og 23 år med fiskefôr.

zoom
Det er enorme dimensjoner over karene i et landbasert oppdrettsanlegg. Illustrasjonsfoto: Prangerent SIS-Aquaculture

Dominoeffekt som forutsetning

I desember i fjor tiltrådte han som konsernsjef i norske Akva Group som er én av verdens største leverandører av utstyr og tjenester til havbruk og annen akvakultur.

- Men når du snakker om én million tonn laks på land om ti år, blir vel det bare en kvalifisert gjetning?

- Det er litt mer enn det. Vi har brukt tid og krefter på å utrede anslaget. Når de første aktørene er på plass og får til biologien, vil andre følge etter. En forutsetning for estimatet er en positiv dominoeffekt, sier han.

Resonnementet er som følger: I dag blir det produsert rundt 2,6 millioner tonn matfisk i sjø av atlantisk laks. Et omforent estimat er rundt 4 til 5 prosent vekst i produksjonen per år. Det vil gi fordoblet produksjon over 10 til 15 år.

Investeringer på 150 milliarder

Én million tonn matfisk på land vil da utgjøre rundt 20 prosent av totalen.

- Det er fortsatt ikke kjempemye, sier han.

Estimatet er at 1 million tonn vil fordre en kontraktsmasse på mellom 100 og 150 milliarder kroner.

- Hvor stor del av markedet for bygging av slike anlegg vil dere ta?

- Det jeg kan si deg nå, er at vi har kapasitet til å bygge ett til to slike landbaserte anlegg per år, sier Nesse.

zoomSnart kommer landbasert matfisk-produksjon i stor skala, men bildet viser et nytt postsmoltanlegg der det er store dimensjoner på karene. Tytlandsvik Aqua.
Snart kommer landbasert matfisk-produksjon i stor skala, men bildet viser et nytt postsmoltanlegg der det er store dimensjoner på karene. Tytlandsvik Aqua.

Investeringer for minst 23 milliarder

- Og da holder vi produksjon av storsmolt på land utenfor?

- Ja, sier han.

I 2018 var snittstørrelsen på laksesmolt i Norge rundt 130 gram. Akva Group har også laget et estimat for hvordan storsmolt-produksjonen vil utvikle seg i Norge.

I løpet av de neste ti år vil rundt halvparten av alle norske lakseprodusenter sette smolt på rundt 300 gram i sjøen. De øvrige vil sette ut smolt på mellom 300 og 900 gram.

- Vårt estimat er at hvis alle går for smolt på 300 gram, blir investeringsbehovet rundt 23 milliarder kroner over ti år. Og hvis man produserer større smolt, er der ei oppside når det gjelder størrelsen på investeringene, sier Nesse.

zoomPostsmolt hos Tytlandsvik Aqua i Ryfylke.
Postsmolt hos Tytlandsvik Aqua i Ryfylke.

Les også disse IntraFish-sakene:

( VILKÅR )

 
Del saken