Denne laksen har et ekstra sett med kromosomer, og er dermed steril.Foto: Havforskningsinstituttet.
Denne laksen har et ekstra sett med kromosomer, og er dermed steril.Foto: Havforskningsinstituttet.
Denne laksen har et ekstra sett med kromosomer, og er dermed steril.Foto: Havforskningsinstituttet.

Matfiskanlegg og settefiskanlegg får produsere steril laks

Mattilsynet har godkjent flere søknader.

Mattilsynet region nord har godkjent søknader om produksjon av triploid smolt på fem lokaliteter til settefiskanlegg og triploid laks på fire lokaliteter til matfiskanlegg, ifølge en pressemelding

Triploid laks har tre sett med kromosomer, til forskjell fra vanlig, diploid laks som bare har to. Det ekstra kromosomsettet gjør laksen steril. Oppdrettsnæringen bruker triploid laks som et tiltak for å beskytte ville laksestammer mot innblanding av gener fra rømt oppdrettslaks.

Disse settefiskanleggene har fått ja:

  • Nordland Akva AS har fått godkjent søknaden sin om produksjon av triploid smolt på lokalitetene 26375 Åmøya.
  • Ranfjord fiskeprodukter AS har fått godkjent søknaden sin om produksjon av triploid smolt på lokalitetene:

Mo Industripark, lokalitetsnummer 11064

Mo Industripark, lokalitetsnummer 11065

Mo Industripark, lokalitetsnummer 11066

Mo Industripark, lokalitetsnummer 11067

Fire matfiskanlegg har også fått ja

Mattilsynet har også godkjent søknadene om produksjon av triploid laks på lokalitetene:

  • 36797 Korsnes
  • 24175 Ytre Lavollsfjord
  • 35237 Durmålsvika
  • 11433 Finnvika S

Disse lokalitetene inngår i Norway Royal Salmon ASA (NRS) sin utprøving av produksjon av triploid laks. Ansvarlige aktører er NRS Farming AS, Nor Seafood AS og Wilsgård Fiskeoppdrett AS.

Sluttrapport kommer i 2021

Mattilsynet opplyser at de samtidig har satt krav om at NRS i samarbeid med Havforskningsinstituttet må legge fram en sluttrapport innen utgangen av februar 2021 på NRS-prosjektet «Triploid laks: Overvåkning av fiskevelferd hos NRS-tilknyttede selskap i forbindelse med kommersiell uttesting av triploid laks (NRS-Tripwell).»

Anbefalinger og tiltak fra prosjektet må tas med inn i prosjektet NRS-Tripwell, understreker Mattilsynet.

( VILKÅR )
 
Del saken