Shiferaw Jenberie har forsket på B-cellenes betydning for laksens immunsystem. Foto: Ingvill Jensen/UiT
Shiferaw Jenberie har forsket på B-cellenes betydning for laksens immunsystem. Foto: Ingvill Jensen/UiT
Shiferaw Jenberie har forsket på B-cellenes betydning for laksens immunsystem. Foto: Ingvill Jensen/UiT

Forskning på B-celler kan få betydning for laksevaksiner

En fersk doktorgrad ved Norges fiskerihøgskole har gitt ny viten om laksens immunforsvar.

Kunnskap om hvordan fisk reagerer på sykdom og vaksiner er langt fra ferdigforsket.

Laksens B-celler er viktige for fiskens immunsystem. Hvordan cellene opptrer lokalt, har det imidlertid manglet kunnskap om.

Nå har Shiferaw Jenberie tatt doktorgrad på hvordan laksens B-celler opptrer når laksevaksinen injiseres i bukhulen, og hvordan de fungerer ved vaksinering i annet vev. 

zoomShiferaw Jenberie disputerte til doktorgraden sin 4. mars. Her sammen med bedømmelseskomité og leder av disputas.
Shiferaw Jenberie disputerte til doktorgraden sin 4. mars. Her sammen med bedømmelseskomité og leder av disputas.

Bedre forståelse

- I fremtiden kan det bety en bedre forståelse av kvaliteten til en vaksine, og for hvordan de utvikles, sier Jenberie til Tekfisk. 

Han disputerte fjerde mars til doktorgrad i naturvitenskap med avhandlingen «Atlantic salmon B cells- local and systemic responses to intraperitoneally administered salmonid alphavirus».

Pankreassykdom (PD)

  • Pankreassykdom, PD, er en virussykdom som i Norge rammer laks og regnbueørret i oppdrett.
  • Etter lakselus er PD det største fiskehelseproblemet i Norge.
  • Sykdommen smitter både innen et oppdrettsanlegg, fra anlegg til anlegg i samme fjordsystem og ved transport av infisert fisk, ifølge Veterinærinstituttet.

Det er B-cellene som skiller ut antistoffer ved sykdom eller ved vaksine, og som igjen beskytter kroppen mot infeksjon både under angrepet og senere. 

Flere og lenger

Forskningen har avdekket at B-cellene som utskilles ved vaksinering i bukhulen både er flere og mer langvarige enn ved vaksinering i annet vev på fisken. 

- Dette var noe vi oppdaget under prosjektet, forteller han. 

Kunnskap om hvordan B-cellene reagerer lokalt har vært begrenset.

Det er denne kunnskapen Jenberie mener kan få betydning for hvordan fremtidens vaksiner utvikles. 

Pankreassykdom

Viruset forskerne har brukt i studien er salmonid alfavirus, eller SAV. Det er dette viruset som forårsaker pankreassykdom (PD) hos laks. 

Forskerne har i første omgang etablert nye metoder for å studere nettopp B-cellenes forskjellige reaksjonsmønster. 

( VILKÅR )
 
Del saken