Lena Hammerlund Teige har tatt doktorgrad på en ny måte å finne antistoffer hos laks. Foto: Aliosha Blombrink
Lena Hammerlund Teige har tatt doktorgrad på en ny måte å finne antistoffer hos laks. Foto: Aliosha Blombrink
Lena Hammerlund Teige har tatt doktorgrad på en ny måte å finne antistoffer hos laks. Foto: Aliosha Blombrink

Mikrokuler skal gjøre det lettere å avsløre syk laks

Forsker har funnet en raskere og sikrere måte å teste for ulike typer laksevirus.

zoomLena Hammerlund Teige, PhD.
Lena Hammerlund Teige, PhD.

Syk fisk er et stort problem for oppdrettsnæringen. Til tross for omfattende forskning og ressursbruk, er det fremdeles vanskelig å identifisere sykdomsutbruddene.

Metoden for måling av antistoff hos laksefisk, som Lena Hammerlund Teige har forsket på i sitt doktorgradsarbeid, kan få konsekvenser for både behandling og dødelighet.

Denne måten å teste på har ikke tidligere vært brukt på fisk.

Langt enklere metode

To viktige virus hos laks, piscine orthoreovirus (PRV) og salmonid alphavirus (SAV), bidrar i stor grad til en fiskedød på nesten 50 millioner individ årlig.

Mens påvisning av antistoffer mot SAV hittil har vært tidkrevende, er det tidligere ikke blitt forsket på antistoff mot PRV.

For å måle antistoff gjør den nye metoden bruk av mikroskopiske kuler med virusprotein. Hvis fisken er eller har vært syk, vil antistoff som binder seg til kulene betraktes som en positiv prøve.

- Metoden er langt enklere, og resultatene har vært gode, forteller hun til Tekfisk.

zoomMetoden Lena Hammerlund Teige har brukt, kan identifisere mange typer virus, samtidig.
Metoden Lena Hammerlund Teige har brukt, kan identifisere mange typer virus, samtidig.

Raskere diagnose

En av fordelene med denne måten å teste for antistoff, er at en langt raskere kan registrere utbrudd av virussykdommer og kartlegge den generelle helsen ved et oppdrettsanlegg.

- På denne måten vil en oppdretter også kunne «frikjennes» for ulike typer sykdom, tror hun.

Testing kan for eksempel etableres som en rutine ved slakting, slik at det kan gi en løpende oversikt over sykdom og geografisk spredning. Ikke bare identifiseres pågående utbrudd, men også tidligere utbrudd kan kartlegges.

Disputerte til doktorgrad

Teige har gjort et gjennombrudd som kan få stor betydning for både næring og bærekraft.

Teige har bakgrunn som veterinær, og har tatt fordypning i akvamedisin. 24. februar disputerte hun med doktorgradsavhandlingen «Deteksjon av antistoffer i atlantisk laks med et kulebasert multipleks immunoassay» ved NMBU Veterinærhøgskolen.

- Det er spennende å forske områder det ikke er blitt forsket så mye på, sier Teige til Tekfisk.

Det er immunologi og virusinfeksjoner hos laks og regnbueørret som har stått på agendaen i forskningen hennes.

Pattedyrkunnskap på fisk

Teige peker på at det i dag er tradisjonell pattedyrforskning som gir informasjon om laksens immunsystem. Dette er problematisk, fordi tester som fungerer på dyr og mennesker ikke nødvendigvis fungerer like bra på fisk.

- Fisk har en annen type antistoff en pattedyr, sier forskeren.

Fiskens antistoff binder svakere og mer uspesifikt enn hos pattedyr. Det gjør at eksisterende metoder kan gi uklare og upresise svar, og fører igjen til at det er blitt forsket lite på antistoffer hos laks.

zoomMagnus Vikan Røsæg, fagleder biologisk analyse og genetikksjef i Nofima. 
Magnus Vikan Røsæg, fagleder biologisk analyse og genetikksjef i Nofima. 

Regelverket kan måtte endres

Magnus Vikan Røsæg tok sin doktorgrad i april i fjor, og er fagleder biologisk analyse og genetikksjef hos Salmar. Røsæg har fulgt arbeidet til Teige, og har også bidratt i noen av artiklene.

- Hun har etablert en interessant målemetode, som kan bety en endring i måten vi forsker på, sier han til Tekfisk.

Han mener at det kan gi en tidsbesparelse for både virus- og bakterieidentifikasjon, men vil ikke spå om det kan bli et viktig verktøy for næringen, eller om hvilke konsekvenser det kan få. I hvert fall ikke på kort sikt:

- I dag har vi et krav om PCR-basert testing, og regelverket må endres før metoden kan erstatte dagens overvåkning, mener han. 

PCR-testing, polymerase chain reaction, er en måte å isolere en del av virusets arvestoff, DNA-et, for videre identifikasjon. 

Røsæg mener at metoden inntil videre er mest interessant i forbindelse med forskning og kartlegging av helhetsbildet for fiskehelse.

zoomMikrokulene kan avløse dagens påkrevde PCR-testing. Det krever imidlertid en regelendring. 
Mikrokulene kan avløse dagens påkrevde PCR-testing. Det krever imidlertid en regelendring. 

Samtidig testing for mange typer virus

Metoden muliggjør samtidig testing mot mange typer virus. Teige er ikke fremmed for at metoden med hell kan brukes for å identifisere antistoffer mot bakterier, uten at dette har vært del av hennes forskning.

Selve prøveuthentingen er også langt mer skånsomt for fisken. Hver prøve er mikroskopisk, og man slipper å skade eller avlive fisken.

- I prinsippet kan prøven gjøres på en hundredel av en dråpe blod, forteller Teige.

I praksis vil prøvene tas på blodplasma, men det forskes også på prøver gjort på for eksempel gjelleslim.

Proteinkuler er markører

Kulene er resultatet av en kjemisk reaksjon som får protein til å feste seg på overflaten. Hver av kulene blir da en markør som binder eventuelle antistoff fra laksens blod til seg.

Prøven tilsettes et fargestoff som binder til antistoffer. Kuler med protein fra ulike virus kan brukes sammen, noe som gjør det mulig å identifisere ikke bare ett enkelt antistoff, men flere.

- Med dagens krav om PCR-undersøkelse er det kun fisk som fortsatt har aktive virus i kroppen som gir positive prøver, forteller Teige. Antistoffer blir i motsetning ikke borte selv om infeksjonen er over.

Det er en Bio-Plex 200 laboratoriemaskin fra Luminex som utfører selve identifikasjonen av det bundne antistoffet. I prinsippet kan denne anskaffes og brukes privat. Kostnaden er imidlertid på «noen hundre tusen», som hun sier på spørsmål fra Tekfisk.

zoomIdentifikasjon av typen virus gjøres på denne maskinen, en Bio-Plex 200. 
Identifikasjon av typen virus gjøres på denne maskinen, en Bio-Plex 200. 

Godt nytt for vaksinearbeid

Metoden Teige har tatt i bruk, er også godt nytt for arbeid med vaksiner.

- Den gjør det lettere å sjekke respons etter vaksinering og uttesting av vaksiner, sier Teige.

For enkelte sykdommer kan antistoffnivåene fortelle noe om hvorstor grad en vaksine beskytter, og testingen kan gi en indikasjon om dårlige vaksine-batcher. Metoden gjør det også enklere å kartlegge hvordan fiskens stressnivå spiller inn på immunreaksjon etter vaksine.

Langt rimeligere metode

Teige mener at dette bare er starten, og at testing med proteinkuler gir store fordeler i både forskning og for fiskens helse. Ikke minst er metoden langt rimeligere enn dagens testing med PCR.

( VILKÅR )
 
Del saken