Fra venstre: Trude Indrebø (Halti Næringshage), Ann Cecilie Ursin Hilling (Kunnskapsparken Bodø), Peter Arbo (UiT), Målfrid Baik (NHO Artkis) og Irene Lange Nordahl (Næringshagen Midt-Troms).Foto: Kunnskapsparken Bodø
Fra venstre: Trude Indrebø (Halti Næringshage), Ann Cecilie Ursin Hilling (Kunnskapsparken Bodø), Peter Arbo (UiT), Målfrid Baik (NHO Artkis) og Irene Lange Nordahl (Næringshagen Midt-Troms).Foto: Kunnskapsparken Bodø
Fra venstre: Trude Indrebø (Halti Næringshage), Ann Cecilie Ursin Hilling (Kunnskapsparken Bodø), Peter Arbo (UiT), Målfrid Baik (NHO Artkis) og Irene Lange Nordahl (Næringshagen Midt-Troms).Foto: Kunnskapsparken Bodø

Åpnet næringsrettet studietilbud for havbruk i Tromsø

Nylig satte leverandørbedriftene til havnæringene seg på skolebenken for å bli bedre til å drive utviklingsprosjekter.

Det går fram av en pressemelding fra Kunnskapsparken Bodø. Studietilbudet Leverandørutvikling for havnæringene, et samarbeid mellom Leverandørutviklingsprogram Havteknologi (LU Havtek) og Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet, er fulltegnet med 25 deltakere fra nordnorsk leverandørindustri til de blå næringene.

Fokus på innovasjon

Den første samlingen hadde fokus på innovasjon, strategier for økt konkurransekraft samt designtenking, opplyses det. I tillegg til forelesere fra UiT, var næringslivet sterkt representert gjennom gjesteforelesere fra blant annet JM Hansen, NSK Ship Design, NOFIMA, Nofi Tromsø og Føn Designlab.

- Det var svært gledelig at studietilbudet ble fulltegnet, og flott å få være tilstede og møte deltakerne på åpningsdagen, sier Ann Cecilie Ursin Hilling i Kunnskapsparken Bodø, i pressemeldingen.

Sammen med Næringshagen Midt-Troms og Halti Næringshage leder hun leverandørutviklingsprogrammet. 

Styrket konkurransekraft

LU Havtek, som er finansiert av Equinor, Aker BP og Innovasjon Norge, har som hovedmål å videreutvikle en kompetent, solid og konkurransedyktig nordnorsk leverandørindustri som kan tilby tjenester til havnæringene lokalt, nasjonalt og internasjonalt, opplyses det i meldingen.

- Studietilbudet treffer hovedmålet midt i blinken, og vi skal straks gå i gang med en ny utlysning av studietilbudet som vil starte opp i mai/juni, sier Ursin Hilling.

Til stede under åpningen var også direktør for NHO Arktis, Målfrid Baik. Hun omtalte studietilbudet som fremtidsrettet, og som noe som gir grunnlag for vekst og nye arbeidsplasser.

( VILKÅR )
 
Del saken