Havdronen Greenfish skal kunne lete opp fisk, gjøre målinger og være et viktig hjelpemiddel for mange yrkesgrupper med sitt virke på havet.Foto: Greenfish
Havdronen Greenfish skal kunne lete opp fisk, gjøre målinger og være et viktig hjelpemiddel for mange yrkesgrupper med sitt virke på havet.Foto: Greenfish
Havdronen Greenfish skal kunne lete opp fisk, gjøre målinger og være et viktig hjelpemiddel for mange yrkesgrupper med sitt virke på havet.Foto: Greenfish

Grønn havdrone kan spore opp fisk for fiskerne og varsle algeutbrudd for oppdretterne

Greenfish sikter primært inn mot fiskerinæringen, men gründeren opplever stor interesse også fra andre markeder.

Både forskningsmiljøer og oppdrettsnæringen ser potensial i å kunne bruke dronen til å innhente målinger og kunnskap forteller Roald Jonassens om sin havgående drone. Tekfisk har tidligere omtalt prototypen av denne dronen.

- Vi er nå i en prosess der vi utvikler proffutgaven av dronen. Den blir modulært oppbygget, slik at den kan utstyres etter kundens behov, forklarer Jonassen til Tekfisk.

Han har de siste månedene fått testet ut sin demodrone i hjemlige farvann i Nordland, og han er svært fornøyd med nøyaktigheten og hvordan Greenfish har vist seg å fungere.

- Men når proffutgaven nå skal bygges, går vi opp flere klasser, sier Jonassen.

Nye markeder

Han jobber sammen med forskningsinstituttet Norce i utviklingen av den første ferdigutgaven av Greenfish, og arbeider samtidig opp mot investorer innenfor flere felt.

- Greenfish har vist seg å ha et stort markedspotensial, og interessenter både fra havforskning, meteorologiske tjenester og selskaper som jobber med bunnanalyse ser nytten av et slikt hjelpemiddel, sier Jonassen.

Også oppdrettsselskaper ser på bruksmuligheter, og på hvilken måte slik teknologi kan hjelpe dem med gjøre målinger og innhente data rundt oppdrettsanlegg. 

- Bunnanalyser og strømmålinger kan være områder Greenfish kan brukes. Den kan også benyttes til å varsle algeoppblomstring, mener Jonassen.

zoomRoald Jonassen fra Engavågen i Meløy står bak Greenfish. De siste månedene har han fått testet sin demodrone, og nå går han i samarbeid med Norce i gang med å utvikle første proffutgave av havdronen.
Roald Jonassen fra Engavågen i Meløy står bak Greenfish. De siste månedene har han fått testet sin demodrone, og nå går han i samarbeid med Norce i gang med å utvikle første proffutgave av havdronen.

Fiske først

Selve ideen bak Greenfish fikk Jonassen da dårlig vær forhindret ham fra å sette line. Og det er fremdeles fiskerinæringen som er tenkt som den primære kunden for Jonassens droneteknologi. 

Greenfish skal kunne være et verktøy for fiskeren til å lokalisere fisk, og gjøre målinger som på annet vis kommer fiskeflåten til gode.

- Det er klart at både miljøaspektet og økonomi er viktig i dette prosjektet. Greenfish kan bidra til at man begrenser utslipp av CO2 fra fiskeflåten betydelig, sier Jonassen. Med fersk kunnskap om hvor fisken står, kan fiskebåteierne spare både kroner og miljø på å gå direkte ut på feltet, uten å bruke mye tid og ressurser på å lete opp fisken.

Langt løp

Som gründere flest, er også Roald Jonassen utålmodig og skulle gjerne sett at prosessene gikk ti ganger fortere.

- Det er mye som skal på plass av sertifiseringer. Mange møter skal gjennomføres og det skal mye penger til for å få alt i orden. Men jeg ser ikke mørkt på finansieringsløpet, og er overbevist om at vi kommer i mål, sier en offensiv gründer til Tekfisk.

- Erfaringene fra forsøkene med demodronen viser at vi lykkes med det grunnleggende. Nå gjelder det bare å spesifisere teknologien og bygge moduler som gir kundene de mulighetene de etterspør. Vi jobber litt som bilprodusentene. Vi bygger en grunnramme, som kan utstyres med moduler etter kundens behov, forklarer Jonassen.

Les også:

( VILKÅR )
 
Del saken