Lerøy Seafood Group sitt konsept «Pipefarm».Foto: Lerøy Seafood Group
Lerøy Seafood Group sitt konsept «Pipefarm».Foto: Lerøy Seafood Group
Lerøy Seafood Group sitt konsept «Pipefarm».Foto: Lerøy Seafood Group

Lerøy får større utviklingstillatelser etter klage

Denne uken kom Fiskeridirektoratet med to avklaringer om utviklingstillatelser.

Reset Aqua, som søkte om ti, får åtte utviklingstillatelser på 780 tonn maksimalt tillatt biomasse (MTB). 

Lerøy på sin side ønsket ni utviklingstillatelser til sin Pipefarm. De fikk opprinnelig én tillatelse på 450 MTB. Etter en klage ga direktoratet Lerøy 900 MTB fordelt på to tillatelser. Dette er nå økt til to tillatelser på til sammen 1350 tonn MTB, etter at Nærings- og fiskeridepartementet sa delvis ja til en ny klage fra Lerøy

Lerøy søkte om å utvikle tre ulike typer «Pipefarm», som er et lukket, flytende anlegg i sjø. Selskapet ønsket å teste tre ulike lokalitetstyper i arktiske farvann, kystfarvann og i fjord. Det ble også søkt om å lage to pipefarm-anlegg på hver lokalitet. Hvert rør skulle ha en kapasitet på 450 MTB og fisken skulle stå i pipefarm-anleggene frem til den var rundt 1 kilo da den skulle overføres til vanlige merder.

Deler av vedtaket kan klages på for både Lerøy og Reset Aqua, står det i vedtakene fra Fiskeridirektoratet

( VILKÅR )
 
Del saken